Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?

Om en svartjobbare utför ett jobb som tex målare och den som har anlitat målaren inte är nöjd. Kan han kräva tillbaka pengarna eller ska målaren göra om jobbet utan att ta betalt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Om en målare som är en näringsidkare utför ett arbete åt dig som konsument så gäller Konsumenttjänstlagen, 1 § första stycket Konsumenttjänstlagen. I enlighet med den lagen har målaren ett krav på sig att utföra tjänsten fackmässigt. Däremot har lagen även regler om vad som avses med fel (9 § första stycket) och regler för reklamation (17 § första stycket). Lagen innehåller även regler om avhjälpande vid fel (20 § första stycket), det vill säga att målaren i ditt fall exempelvis kommer och åtgärdar felet om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.

I ditt fall gäller det däremot svartarbete, vilket är olagligt. Du kan med andra ord inte använda dig av konsumenttjänstlagen för att få avhjälpning för ett arbete som skett svart. Svartarbeten är en fråga som bland annat Skatteverket jobbar med, på deras hemsida uttrycket dem att ''den som anlitar ett företag som arbetar svart riskerar att inte få ersättning om något går fel i arbetet'', läs här.

Min bedömning är personen i fråga inte kan kräva tillbaka pengarna eller kräva att målaren ska göra om jobbet utan att ta betalt med stöd av någon lag. Detta förhållande kan lösas parterna emellan, men dessvärre inte med stöd av någon lag till konsumentens fördel.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningarIbrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo