Kan man kräva något från en näringsidkare som efter 35 år fortfarande inte är klar med tjänsten?

FRÅGA
Jag lämnade in en klocka, bordsklocka, till en urmakare för ca 35 år sedan. Han skulle titta på den när han hade tid. När jag efter en tid hade vägarna förbi passade jag på att fråga om klockan men då hade han slarvat bort den. Sedan gick det ytterligare ca 15-20 år då lyckades han hitta klockan och laga den men slarvade då bort bakstycket. Han erbjöd mig att ta klockan i befintligt skick men jag ville ha hela klockan. Nu har det gått ca 35 år och han har numer stänkt butiken men har fortfarande firman kvar, han driver firman från privatbostaden. När jag då och då stöter på honom på samhället så säger han att han letar men jag tror honom inte längre. Vad göra, polisanmälan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om du kan kräva något från urmakaren som skulle laga din klocka. Som jag förstår det tar urmakaren emot klockan för att laga den i sin näringsverksamhet och du lämnar in den till honom som en konsument. Urmakaren ska laga din klocka, alltså rör det sig om arbete på en lös sak. Detta gör att vi ska gå efter reglerna i konsumenttjänstlagen (KtjL).

När man gör en utredning enligt konsumenttjänstlagen tittar man på om det finns ett fel i tjänsten eller om någon är i dröjsmål. Dröjsmål innebär att man är sen med att utföra det som man har sagt att man ska göra. I detta fall är dröjsmål mest relevant att undersöka eftersom du efter 35 år fortfarande väntar på att få din klocka lagad.

Är urmakaren i dröjsmål?

För att urmakaren ska vara i dröjsmål krävs det att arbetet inte har avslutats inom den tid som har angetts i avtalet. Om någon tid inte har avtalats krävs det att arbetet inte har avslutats inom skälig tid med hänsyn till vad som är normalt för liknande tjänster (24 § första stycket KtjL). Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni inte har avtalat om någon tid och därmed får det undersökas om tiden som har gått kan anses vara rimlig. 35 år kan inte anses vara en rimlig tid för att laga en klocka och urmakaren är alltså i dröjsmål.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

När en näringsidkare är i dröjsmål får konsumenten hålla inne betalningen. Konsumenten får även välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten och att häva avtalet. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd (25 § KtjL).

Det framgår inte av din fråga om du har betalat för tjänsten ännu, men om du inte har gjort det så behöver du inte heller göra det. Du kan hålla inne så mycket av betalningen som krävs som säkerhet för ditt krav på att få klockan lagad (27 § första stycket KtjL).

Som konsument har du rätt att kräva att urmakaren utför tjänsten, men denna rätt förlorar du tyvärr om du väntar orimligt länge med att framställa kravet (28 § första och tredje stycket KtjL). Att vänta 35 år med att framställa ett sådant krav skulle förmodligen räknas som orimligt länge och du kan då inte kräva att urmakaren gör färdigt tjänsten.

Du kan häva avtalet om du kan visa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Att häva ett avtal innebär att båda parternas prestationer ska återgå, alltså ska du få tillbaka pengar om du redan har betalat för tjänsten. Eftersom större delen av tjänsten redan är utförd enligt urmakaren och det som återstår är att sätta fast bakstycket, kan du endast häva den del av arbetet som är kvar (29 § första stycket KtjL). Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse kan ifrågasättas, då du har väntat 35 år med att göra något åt urmakarens dröjsmål. Bevisbördan för det ligger på dig, vilket innebär att det är du själv som måste visa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig.

Skadestånd kan krävas för skador som har uppkommit till följd av urmakarens dröjsmål, men detta gäller ekonomiska skador (31 § första stycket KtjL). Utifrån din fråga verkar det inte som att du har lidit någon ekonomisk skada och du kan därmed inte kräva skadestånd på grund av dröjsmål.

Övrigt skadestånd

Det finns en regel som kan användas oavsett om det är fråga om dröjsmål eller inte som gör att konsumenten kan kräva skadestånd för sakskada, dvs. skada på ett föremål. Urmakaren har orsakat skada på din klocka genom att slarva bort bakstycket, klockan kommer inte bli hel igen. Han blir då skadeståndsskyldig så länge han inte kan visa att skadan inte beror på försummelse av honom eller någon som han har anlitat för att laga klockan (32 § första stycket KtjL). I detta fall har han sagt till dig att han har slarvat bort en del av klockan. Att slarva bort en del är försummelse från hans sida och du kan därmed kräva skadestånd från honom på det sättet.

Sammanfattning

Urmakaren är i dröjsmål och till följd av det får du hålla inne betalningen om du inte redan har betalat för lagningen av klockan. Det skulle förmodligen anses ha gått för lång tid för att du ska kunna kräva att urmakaren gör klart arbetet. Du kan häva avtalet om du kan visa att felet är av väsentlig betydelse. Skadestånd enligt den 31 § i konsumenttjänstlagen verkar inte vara aktuellt eftersom du inte verkar ha lidit någon ekonomisk skada. Du har störst chans att kunna kräva något från urmakaren genom att kräva skadestånd för sakskada på klockan enligt 32 § konsumenttjänstlagen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (440)
2021-05-12 Kan garantin för ögonlaseroperation åberopas på annan klinik än den som utförde operationen?
2021-05-11 Vem ansvarar för stöld i bil om den står på verkstad?
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.

Alla besvarade frågor (92281)