Kan man kräva ersättning om skatteverket vägrar ta emot de intygen jag skickar in för RUT-avdrag?

Har i flera år anlitat en städfirma för mitt sekundärboende i Nice och varje gång fått rutavdrag beviljat. Men under åren 2020 och 2010 beviljades inte rutavdrag pga att "Skatteverket har begärt in ett skuldfrihetsintyg från utföraren för att kunna handlägga ärendet. Det intyg som har kommit in uppfyller inte Skatteverkets krav och Skatteverket kan därför inte bevilja skattereduktionen." Städfirman hävdar att de är skuldfria och har skickat in de intyg franska myndigheter kunde lämna, men dessa godtogs alltså ej. Nu 2022 har det franska skatteverket ändrat utseende på skuldfrihetsintygen så att nu accepteras av det svenska skatteverket. Städfirman vill nu att jag ska betala det som motsvarar rutavdraget, är det verkligen jag som ska göra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! 

Jag förstår din fråga som att du har tidigare blivit beviljad rutavdrag för de städtjänster du införskaffat till din lägenhet utomlands men på grund av att skatteverket nu inte godkänner de intyg franska myndigheter ställer ut får du inte längre rutavdrag. 

Din fråga regleras dels i unionsrätten samt svensk förvaltnings-. och skadeståndsrätt. 

Ett EU lands myndigheter får inte ge otillbörliga fördelar för tjänster som tillhandahålls i sitt eget land, tex städtjänster. Det innebär att det vore att strida mot EU rätten om svenska skatteverket inte godtog RUT avdrag för städtjänster som tillhandahålls i ett annat EU land. Frågan blir om skatteverket varit tydliga i sina riktlinjer med exakt hur detta intyget ska vara utformat. Som huvudregel ska myndighetsdokument utställda av andra myndigheter inom Europa godtas. Om skatteverket har efterfrågat specifik information som du inte presenterat måste du komplettera detta. Skatteverket såsom myndighet har ett långtgående serviceansvar och ska se till att du ges alla förutsättningar för att kunna bemöta vad de efterfrågar (6 § förvaltningslag). Om skatteverket inte har medgivit dig RUT-avdrag trots att du varit berättigad till det har du rätt till rättelse alternativt skadestånd (3 kap. 2 § Skadeståndslagen). 

Vad gäller den franska städfirmans krav gentemot dig kommer du vara tvungen att betala för de tjänsterna de utfört. De har en avtalsrelation med dig och du är betalningsansvarig. Vad som uppstår (förutsatt att skatteverket agerat felaktig) är en ren förmögenhetsskada. Denne kan endast ersättas av skatteverket förutsatt att du har rätt till skadestånd enligt 3 kap. 2 § Skadeståndslagen. Den bedömningen får göras efter en djupare undersökning av de intygen du ingett till skatteverket, vilken information skatteverket gett ut samt hur de hanterat ditt ärende. 

Om du önskar boka en tid med en av våra jurister är du välkommen att kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga, 

MVH 

André BlomquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”