Kan man kräva ersättning för skador som orsakats genom att man kastar sig ned på marken för att man bli rädd för en lös hund som kommer springande?

Hej! En hundvalp kommer lös och springer mot en grannes hund. Hundvalpen börjar leka med den andra hunden, varpå den andra hundens ägare blir rädd och kastar sig ned på marken. Hundvalpen är inte i direktkontakt med den andra ägaren utan vill endast leka med den andra hunden.Enligt uppgift får den andra hundägaren en spricka i armen av fallet, men inte direkt av hunden. Vilken typ av skadestånd kan den andra hundens ägare då kräva? Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! 


Vilken lag som gäller i ditt fall

Det är Lagen om tillsyn över katter och hundar (HKL) som reglerar hundägares ansvar för sina hundar och därför kommer jag använda mig av den lagen för att besvara din fråga.


Vad gäller i allmänhet?

Det är ett så kallat strikt ansvar som gäller för hundägare när deras hund orsakar en skada (19 § 1 st HKL). Vad detta innebär är att hundägaren blir ansvarig för en skada som deras hund orsakar oavsett om skadan har skett genom en ren olyckshändelse eller inte. 

För att hundägaren ska bli ansvarig enligt det strikta ansvaret, krävs det dock att hunden faktiskt har orsakat skadan. I det fall som du beskriver låter det som att den andra hundens ägare kastar sig ner på marken på grund av rädsla och inte på grund av att hundvalpen exempelvis skulle ha attackerat den andra ägaren. Detta kan jämföras med ett fall (NJA 1983 s. 606) när en älg jagades av en hund och älgen blev sprang ut på vägen och blev påkörd och skadade en bil. Då krävde bilägaren ersättning för bilens skador av hundägaren men domstolen kom fram till att hunden inte bestämmer var älgen springer och domstolen ansåg därför att det inte var hunden som har orsakat skadan.


Vad gäller i ditt fall?

Det är alltså tveksamt om det är hundvalpen som gjorde att den andra hundägaren kastade sig ner på marken och skadade sin arm eller om det var ett “frivilligt” val av den andra hundägaren. Om hunden orsakade skadan så är hundägaren skadeståndsansvarig. Om det är så att hundägaren bara slängde sig på marken utan att hunden orsakade skadan så kan den skadade inte kräva ersättning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar! 

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000