FrågaFAMILJERÄTTFaderskap28/08/2022

Kan man kräva att få göra ett faderskapstest?

Hej Jag hjälper en vän som inte kan bra svenska . Han undrar en sak Min vän har tre barn med sin ex sambo men det kände en sak hon var ute och festade och kom hem till sig då va min kompis barnvakt till sina barn. Efter några titlar kom tjejen hemma va full men viste om vad hon parade om hon sa till min vän att hon hade trevlig kväll och träffade en man där och hade sex med han min vän sa ok sa inget mer . Han la sig i sin barn s rum för sova då kom hon in i rummet la sig vid Han Han sa inget sen började han få känslor för henne och hon med för han så det hade samlag osudande efter några månader var hon gravid och därefter födde hon en flicka som är idag 4 år .men min vän har funderat mycket på om det är hans dotter och idag vill han göra faderskapstest men tjej vill inte göra det . Hur kan man göra för att hon ska gå med på det han vill göra faderstest för vet om det är hans dotter

Lawline svarar

 Hej, 

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

I frågan framgår att din vän var sambo med kvinnan vid tiden för barnets födelse. I 2:1 Föräldrabalken (FB), talas det om att om inte en viss man eller kvinna på grund av äktenskap eller registrerat partnerskap ska anses som far eller förälder till ett barn som står under någons vårdnad, är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har sin hemvist i Sverige. Dvs om din vän var varken gift med kvinnan eller hade ett registrerat partnerskap och barnet har hemvist i Sverige kan han vända sig till socialnämnden som bör utreda om han är far till barnet. 

I 2:6 FB talas det om att socialnämnden bör verka för att en rättsgenetisk undersökning görs beträffande barnet, modern och den som kan vara far till barnet(faderskapstest), om denne begär det eller om det finns anledning att anta att modern har haft samlag med mer än en man under den tid då barnet kan ha tillkommit. I frågan framgår att det torde finnas anledning att anta att modern har haft samlag med mer än en man under tiden då barnet kan ha tillkommit och detta är en anledning för socialnämnden att göra ett faderskapstest. Dock kan inte socialnämnden framtvinga ett faderskapstest, om någon av de inblandade personerna i faderskapsärendet vägrar att medverka till att undersökningen kommer till stånd (se Singer, Föräldrabalk (1949:381) 2:6, (JUNO) 2022-08-28 Karnov). I så fall får talan väckas i domstol om faderskapets fastställande. Domstolen kan även mot moderns vilja kräva att ett faderskapstest genomförs ( se 2 § lag om rättsgenetisk undersökning vid utredning om faderskap).  

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”