FrågaFAMILJERÄTTFaderskap30/12/2022

Kan man kräva att ens barn DNA-testas för att bekräfta faderskap?

Jag har två döttrar och är osäker om jag är pappa till dem så min önskan är att göra en dna test har dom rätt att vägra detta? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan det vara värt att i Sverige finns det en grundlagsskyddad rätt att inte behöva påtvingas kroppsliga ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen. Huvudregeln är således att man inte behöver lämna DNA-prov om det inte finns något särskilt skäl som motiverar det, vilket exempelvis utredning av faderskap kan anses utgöra. Då du har beskrivit din situation rätt så kortfattat tänker jag redogöra för lite olika situationer som kan vara aktuella i ditt fall. 

Om du var gift med flickornas mamma.

Det första scenariot jag kan se är att du var gift med mamman till flickorna och således presumeras vara deras pappa enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Om du misstänker att du inte är deras pappa och vill häva ditt faderskap kan du väcka talan mot flickorna i domstol enligt 3 kap. 1 § FB. För att rätten ska förklara att du inte är barnens pappa måste emellertid någon av dessa punkter i 1 kap. 2 § uppfyllas:

  1. det är utrett att modern har haft samlag med någon annan än mannen under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget,
  2. det på grund av barnets arvsanlag eller någon annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen inte är barnets far, eller
  3. barnet har tillkommit före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med varandra under den tid då barnet kan ha tillkommit.

Ifall rätten finner att någon av punkterna uppfylls kommer de mest troligen begära att en så kallad rättsgenetisk undersökning genomförs för att säkerställa att du inte är barnens biologiska far (1 § 2 st lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap). Det är alltjämt domstolen som tar beslutet om flickorna ska DNA-testas. Du kan alltså inte själv tvinga dina döttrar att lämna DNA-prov för att se om ni är släkt.

Om du har bekräftat faderskapet

I det fall du inte var gift med mamman utan exempelvis var hennes sambo, pojkvän eller liknande när hon blev gravid och fick döttrarna kan du ha bekräftat faderskapet genom att exempelvis fyllt i en blankett (1 kap. 4-4 a §§ FB). Även då finns det en möjlighet för dig att väcka en talan mot barnen om att häva faderskapet enligt 1 kap. 4 b §. Det blir då en mer eller mindre likadan prövning som i det fall du var gift med flickornas mamma, vilket gör att jag inte kommer gå igenom det mer ingående här. 

Om du inte är registrerad som flickornas pappa

Ifall det istället är så att du tror dig vara föräldrarnas pappa men inte är registrerad som det är dina möjligheter att få faderskapet fastställt betydligt mindre. Detta då det enligt 3 kap. 5 § FB enbart är barnen som kan begära att domstolen ska göra en sådan prövning. Om dina döttrar inte vill inleda en sådan process finns det alltså inget sätt för dig att få faderskapet fastställt, och då kan du följaktligen inte kräva att de ska DNA-testas.

Sammanfattning

Om du är antingen gift eller på annat sätt har bekräftat faderskapet finns det en möjlighet för dig att väcka talan om att häva faderskapet. För att domstolen ska förklara att du inte är barnens pappa måste det dock finnas en ganska stark misstanke om att så inte är fallet, se punkterna i 1 kap. 2 § FB. Det är till syvende och sist domstolen som avgör om det ska tas något DNA-prov för att se om du är deras pappa. Du själv kan inte tvinga dina döttrar att göra något DNA-test.

Hoppas svaret var dig behjälpligt!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”