FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/02/2017

Kan man kräva att bli utköpt ur aktiebolag?

Hej!

En vän till mig äger ett aktiebolag tillsammans med en kollega 50% var. Med 100 000 kr i aktiekapital. De båda arbetar till 100% i företaget

Han vill gå ur företaget och göra annat men min kollega vill fortsätta och vill inte lösa ut honom.

Vad kan han göra?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen rätt att bli utlöst/utköpt ur ett aktiebolag när man inte längre vill vara med som delägare. Det finns dock andra lösningar.

Sälja aktierna till utomstående

Aktier är fritt överlåtbara om inte annat framgår av bolagsordningen, se 4 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Om inga särskilda begränsningar finns intagna i bolagsordningen så är det ”fritt fram” att sälja aktierna till vem som helst. Det kan däremot vara svårt att sälja aktierna till någon utomstående när det rör sig om ett mycket litet bolag, som kräver nära samarbete dessutom.

En ytterligare begränsning kan vara föreskriven i ett aktieägaravtal.

Likvidation

En drastisk metod är att likvidera bolaget. Om din vän har 50 % och är ordförande kan beslut om likvidation tas. Det krävs enligt enligt 25 kap. ABL att ett sådant beslut tas på bolagsstämma och biträds av minst 50 % av aktieägarna. En likvidation innebär tyvärr nästan alltid kapitalförstöring, bland annat eftersom verksamheten som sådan, i form av produktion, leverantörs- och kundrelationer etc. sällan kan säljas. Om verksamheten är lönsam, eller man förväntar sig att den kommer bli det, är det därför givetvis inte en bra idé, rent ekonomiskt, att likvidera bolaget.

Sammanfattning

I de flesta fall finns inte någon möjlighet att tvinga ut en delägare och inte heller någon rätt för en delägare att bli utköpt. Därför är det ofta en förhandlingsfråga där man måste komma överens. Det kan krävas medling eller annan förhandling för att lösa en situation där en aktieägare inte längre vill vara kvar i bolaget.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000