Kan man kräva anspråk på någon som gjort en bokning i någon annans namn?

FRÅGA
Hej!Vad gäller om en bokning sker "som ett skämt" i ett namn av bokarens "vänner" och först när vi skickar ut påminnelsen om bokningen får vi veta att de inte kommer dyka upp. Kan vi fakturera detta eller måste det framgå i vår policy? Kan vi göra någonting då ett medvetet slöseri av vår tid skett, vi kommer till framtiden ändra vår policy då vi ser att detta kan innebära förluster för oss, men det vore trevligt om det går att komma åt dessa "skojare".MVH
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Avbeställning av tjänst

i 42 § Konsumenttjänstlagen regleras rätten för näringsidkaren att få ersättning för utfört arbete när en tjänst avbeställs innan den slutförts.

Dessutom har näringsidkaren rätt till ersättning för utebliven vinst ifall denne kan visa att man avböjt ett erbjudande om en annan bokning till förmån för avbeställaren, 42 § 2 st. Konsumenttjänstlagen. Denna rätt beaktas bara om man inte har bokningar "liggandes på hög", utan man faktiskt har behövt neka en annan bokning av uppdrag. Värt att poängtera är att detta inte måste skrivas in som ett förbehåll i någon policy eller avtalsvillkor, utan gäller som lag. Man kan dock avtala bort det till fördel för konsumenten eftersom konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att om ni har en avbokningspolicy som "skämtarna" har följt, dvs avbokat i tid, blir det svårt att kräva ersättning på denna grund.

i 43 § Konsumenttjänstlagen stadgas att man kan föra in en fast ersättning som ett förbehåll i sin policy, men som motsvarar den ersättning som 42 § ger rätt till.

Avtalsbundenhet

I ert fall är problemet dock att den person vars namn bokningen har gjorts i inte kan bli bunden av avtalet eftersom hen saknas partsvilja, hen har ju inte själv gjort någon bokning. Anspråket får isåfall riktas mot de personer som fyllt i dennes namn och gjort bokningen.

Skadestånd och polisanmälan.

Tyvärr kan det bli knepigt att försöka angripa personerna med hjälp av skadestånd, eftersom skadestånd för rena ekonomiska skador förutsätter att ett brott har begåtts, se 2 kap. 2 § Skadeståndslagen. Det skulle kunna röra sig om oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § Brottsbalken, men det saknas praxis på området. Självklart kan ni ändå göra en polisanmälan, chansen finns ju att om fler uppmärksammar det här problemet så kan lagstiftaren reglera detta området för att få bukt med problemet i framtiden.

Vad ni bör göra nu

Om ni vill ha hjälp med att skriva in en bra policy för att klargöra vad som gäller vid avbeställningar kan ni kontakta vår juristbyrå. Vill ni komma åt skämtarna kan ni absolut göra en polisanmälan, men i nuläget blir det svårt att kräva någon ersättning ifall de har följt er nuvarande avbokningspolicy. Boka tid hos en jurist kan ni göra via http://lawline.se/boka.

Hoppas ni fick lite vägledning!

Med vänlig hälsning,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (338)
2020-02-08 Städbolag har förstört bänkskiva
2020-01-31 Verkstad utför arbeten som inte avtalats, vad gäller?
2020-01-27 Husbyggare fakturerar mer än avtalat - vad gäller?
2020-01-23 Konsumenttjänst – fast eller löpande pris utifrån offert?

Alla besvarade frågor (77176)