FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag05/12/2017

Kan man köpa tillgångar för hela aktiekapitalet?

Kan jag använda hela aktiekapitalet för att förvärva delar i andra bolag?

Jag har ett nystartat "holdingbolag" som inte har någon verksamhet mer än ägande i andra små privata bolag. För dessa förvärv har delar av aktiekapitalet använts, så knappt hälften av aktiekapitalet är i form av "värdepapper" och hälften sitter kvar på banken.

Om jag bokfört detta korrekt så har jag tolkat det som att jag omvandlat omsättningstillgångar till anläggningstillgångar och att detta fortfarande räknas som eget kapital.

Det borde i så fall innebära att jag även kan använda resterande del av aktiekapitalet för ytterligare förvärv utan att bli skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattat svar:
Ja, det går alldeles utmärkt. Aktiekapitalet behöver inte alls ligga på ett konto och vänta på bättre tider.
Tänk dock på att om värdet på aktierna minskar så måste du upprätta kontrollbalansräkningar i aktiebolaget. Det kan därför vara av intresse att i viss mån alltid ha kontanta medel om 25 001 kr i företaget.

Längre genomgång:
När man startar ett aktiebolag måste man antingen tillföra bolaget kapital om 50 000 kr, eller s.k. apportegendom som är värd 50 000 kr. Apportegendom måste värderas av revisor dock, vilket gör att det är lite omständigt att skapa ett aktiebolag på det viset i inledningsskedet. Detta medför att de flesta som huvudregel sätter in 50 000 kr på kontot och sedan säljer egendom till bolaget istället.

Om man är exempelvis fotograf så går det alltså att först låta en revisor värdera kamerautrustningen, om revisorn anser att den är värd 50 000 kronor så får du ett intyg på det och behöver aldrig sätta in några pengar i bolaget, istället finns kamerautrustningen där.
Den enklare varianten är ju dock att sätta in 50 000 kronor och sedan sälja kamerautrustningen till bolaget för 50 000 kr. I bolaget finns det fortfarande 50 000 kr, enda skillnaden är att den nu är bunden i en tillgång. Säljer man kamerautrustningen får man ju dock tillbaka 50 000 kronor och därför spelar det ingen roll. Aktiekapitalet måste inte vara pengar, det kan användas fritt i bolagets verksamhet så länge inte de samlade tillgångarna går ner under 25 000 kronor. Det spelar alltså ingen roll om aktiekapitalet är bundet i materiella tillgångar, eller ligger på ett konto. Kapitalet ska kunna användas, det är inte mening att aktiebolag egentligen ska binda upp pengar i onödan.

Problemet, som kan bli aktuellt i ditt fall, är ju dock att ditt aktiekapital är bundet i en tillgång med i viss mån fluktuerande värde. (Beroende på typen av aktier såklart). Nu har ju du köpt värdepapper i mindre onoterade bolag som antagligen inte ändrar värde i någon stor omfattning, så kanske är det här helt onödigt för dig. Men om någon annan funderar på det så kan det ju vara intressant att veta att om det är marknadsnoterade andelar, som en vecka visar sig vara värda mindre än 25 000 kronor så måste du upprätta en kontrollbalansräkning och skulle dina aktier fortsätta att vara värda mindre än 25 000 måste du likvidera bolaget om du inte skjuter in mer kapital, eftersom minst halva aktiekapitalet måste finnas kvar i bolaget.

Du kan alltså använda hela aktiekapitalet, 50 000 kr, till att förvärva värdepapper. Det kan dock bli problematiskt om dessa förlorar i värde, det kan därför vara av intresse att faktiskt i det här fallet ha 25 001 kronor i kontanta medel på ett konto eftersom du då alltid har minst halva aktiekapitalet i bolaget. Men det är en smaksak. Investerar du i relativt stabila aktier så skapar ju det är självklart inget problem...

Tänk för övrigt på att andelarna i holdingbolaget med stor säkerhet kommer att vara näringsbetingade andelar. Jag ska inte dra in svaret på de skatterättsliga aspekterna som är mitt huvudsakliga område, men det kan vara värt att tänka på om du säljer värdepapper i onoterade bolag senare...

Din bokföring verkar för övrigt korrekt eftersom värdepappersandelarna ska vara fortsatt bundna i ditt holdingbolag och därför tas upp under "eget kapital och skulder" i balansräkningen.


Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”