Kan man köpa bostadsrätt åt annan men själv stå som ansvarig för lånet?

Hej, Jag tänkte köpa en bostadsrätt till mina föräldrar som inte får bolån. Kan de stå som ägare på lägenheten medan lånet står på mig? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan köpa en bostadsrätt och överlåta den åt dina föräldrar, med full äganderätt, medan du står som ansvarig för lånet. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning.


Hur äganderätten av en bostadsrätt kan övergå till dina föräldrar

I Sverige råder avtalsfrihet vilket innebär att man har friheten att bestämma vem man vill ingå avtal med samt vilka avtalsvillkor som ska gälla. Bostadsrättslagen (BRL) reglerar frågor om bostadsrättsöverlåtelser. När man överlåter en bostadsrätt kan detta göras genom gåva, byte eller försäljning och det betyder att äganderätten går över till någon annan. Bostadsrättsföreningen måste godkänna den som ska överta bostadsrätten (6 kap. 1 § första stycket BRL). Om den som ska överta bostadsrätten efter överlåtelse vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen är överlåtelsen ogiltigt (6 kap. 5 § första stycket BRL). Föreningens styrelse är de som avgör frågan om att anta medlemmar i bostadsrättsföreningen (2 kap. 1 § BRL).


Du kan göra en bostadsrättsöverlåtelse genom gåva

Jag tolkar din frågeställning som att du önskar ge dina föräldrar bostadsrätten som en gåva. En bostadsrätt är en nyttjanderätt till en viss lägenhet och räknas som lös egendom. Här blir gåvolagen tillämplig. För att en bostadsrättsöverlåtelse genom gåva ska vara giltig krävs att överlåtaren (i detta fall du), skriver ett gåvobrev och lämnar över det till dina föräldrar (1 § gåvolagen). Formkraven säger att en bostadsrättsöverlåtelse genom gåva ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna (6 kap. 4 § första stycket BRL).


Vad ska gåvobrevet innehålla?

Ett gåvobrev ska innehålla uppgifter om:

  • Gåvogivaren och gåvomottagaren
  • Överlåtelseförklaring dvs förklaring om varför gåvogivaren ger bort gåvan
  • Vid bostadsrätt ska vilken lägenhet det gäller anges
  • Eventuella villkor
  • Båda parternas signaturer samt datum och ort för undertecknande


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

I Sverige råder avtalsfrihet och det innebär att kan välja att ingå ett avtal med dina föräldrar om att de ska få full äganderätt över bostadsrätten men att du är den som ska stå som betalningsansvarig för lånet. Du har rätt att överlåta en bostadsrätt du köpt åt dina föräldrar, med full äganderätt för dem, under förutsättning att bostadsrättsföreningen beviljar dem medlemskap. Ett överlåtelseavtal vid gåva kallas gåvobrev och ett sådant måste upprättas. Överlåtelseavtalet är ett bevis på att det är dina föräldrar som står som ägare över bostadsrätten. En viktig sak att ha i åtanke är att även om du ger bort bostadsrätten som gåva kommer den ändå stå kvar som säkerhet för lånet. Jag rekommenderar dig att rådgöra med din bank vidare när det gäller uppläggningen av lånet.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din frågeställning och jag önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Vi på Lawline kan även hjälpa dig upprätta överlåtelseavtal och gåvobrev. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000