FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt03/01/2019

Kan man komma överens om enskild vårdnad av barn?

Hej!

Om man skiljer sig innan barnet föds, har man rätt att få ensamvårdnad om pappan är överens med?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Huvudregeln är att barnet från födseln står under vårdnad av båda föräldrarna, om de är gifta med varandra. Är föräldrarna inte gifta med varandra står barnet under vårdnad av mamman (6 kap. 3 § första stycket FB). För det fall att föräldrarna vill att vårdnaden ska vara gemensam (t.ex. ogifta föräldrar) kan de begära gemensamt att rätten ska besluta om sådan (6 kap. 4 § första stycket FB).

Som svar på din fråga innebär det att om föräldrarna inte är gifta när barnet föds kommer barnet att stå under mammans vårdnad. Skulle barnet hinna födas innan skilsmässan kommer det att stå under båda föräldrarnas vårdnad. Även i ett sådant fall går det dock, om föräldrarna är överens, att avtala om att bara en av dem ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § första stycket FB). Alternativt kan det begäras att rätten ska besluta om att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden (6 kap. 5 § FB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000