Kan man klandra eller jämka en bodelning efter fem år?

2020-08-14 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag har en sådan fundering. Jag skilde mig för 5 år sedan och vi skrev på bodelning. Har nu i efterhand förstått att han lurade mig på pengar och gav mig sämre förutsättningar att skaffa bra bostad för mig och barnen.Kan man på något sätt göra om bodelningen?Vänligen
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara frågan finns i Äktenskapsbalken (ÄktB), Rättegångsbalken (RB) och avtalslagen (AvtL).

Inledningsvis

Din fråga är om det går att göra om en fem år gammal bodelning. Inom juridiken kallas detta för att "klandra" eller "jämka" en bodelning. En bodelning kan tillkomma på två olika sätt. En variant är att anlita en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). En annan variant är att makarna kommit överens om bodelningen själva och upprättat ett bodelningsavtal (9 kap. 5 § ÄktB). Mitt svar är beroende av vilken typ av bodelning det är frågan om. Därför kommer jag att beskriva hur man klandrar en bodelning utifrån båda bodelningsformerna efter fem år.

Går det att klandra en bodelning utförd av en bodelningsförrättare efter fem år?

En bodelning utförd av en bodelningsförrättare kan klandras inom fyra veckor från det att man tog del av beslutet (17 kap. 8 § 2 st. ÄktB). Om bodelningen inte klandras inom tidsfristen på fyra veckor är huvudregeln att bodelningen inte går att klandra och makarna har förlorat sin rätt att väcka talan. Bodelningen är en laga kraftvunnen dom och kan som huvudregel inte överklagas. Det går dock att ansöka till hovrätt om resning. Detta är dock väldigt sällsynt och kräver bland annat att nya bevis har framkommit som skulle leda till en annan utgång (58 kap. 1 § RB).

Går det att jämka ett bodelningsavtal efter fem år?

Det finns ingen lagstadgad tidsfrist för att jämka ett bodelningsavtal. Med tanke på att ett bodelningsavtal är en form av avtal, går det att jämka eller ogiltigförklara avtalet med hjälp av regler i avtalslagen samt avtalsrättsliga principer. Huvudregeln är att avtal ska hållas och att det råder fri avtalsfrihet mellan makar. Det finns dock undantag till denna princip och ett exempel är om ett bodelningsavtalen är oskäligt. Då kan den andra maken begära jämkning av avtalet (36 § AvtL). För att begära en jämkning av avtalet ska en stämningsansökan skickas till tingsrätten. Det kan dock vara svårt vid en tvist i domstolen att nå framgång. Det beror på att bestämmelserna tillämpas restriktivt. Dessutom kan höga rättegångskostnader tillkomma för den förlorande parten i målet.

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att först och främst identifiera vilken typ av bodelningsavtal som du och din ex-make ingick. Om en bodelningsförrättare utförde bodelningen är klanderfristen redan utgången. Även om det går att begära resning vid hovrätt är det sällsynt och svårt.

Om bodelningen inte sköttes av en bodelningsförrättare utan av er själva, finns det möjlighet att begära jämkning om bodelningsavtalet är oskäligt. Då är min första rekommendation att granska avtalet för att se om det finns några klausuler i avtalet som reglerar jämkning. Om du vill begära en jämkning av avtalet ska en stämningsansökan skickas till tingsrätten. Det är viktigt att tänka på att eventuella rättegångskostnader kan tillkomma. Med tanke på att innehållet i bodelningsavtalet är okänt är det omöjligt att avgöra om bodelningsavtalet är oskäligt eller faller in under en annan ogiltighetsgrund i avtalslagen. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist för att avgöra utsikterna av en eventuell stämningsansökan. Vill ni ha fortsatt hjälp kan ni anlita en av Lawlines egna jurister här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88235)