FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag25/03/2014

Kan man "klandra" en aktieägares överlåtelse av aktier?

Hej! Enligt ABL 7:36 har aktieägare i företag med max 10 ägare utvidgad insynsrätt. En aktieägare i majoritetsställning ger i gåva ett väldigt litet antal aktier till ytterligare ägare bara för att komma upp i fler än 10 och kringgå regeln i 7:36. Kan man på något sätt klandra detta eller är det okej med grund i aktiens fria överlåtelse?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den aktiebolagsrättsliga principen om aktiens fria överlåtbarhet kommer till uttryck i aktiebolagslagen (ABL) 4:7. I paragrafen anges att aktier får överlåtas fritt, om inte annat följer av ett samtyckes-, förköps- eller hembudsförbehåll i bolagsordningen eller annars av lag.

Eftersom en allmän aktiebolagsrättslig grundsats är att en aktieägare inte är tvungen att positivt verka i bolagets intresse finns ingen reglering i ABL som särskilt hindrar majoritetsägaren från att ta bort den utvidgade insynsrätten genom överlåtelse av aktier. Om inte heller ett förbehåll existerar i bolagsordningen blir det svårt att angripa situationen. Det går nämligen inte att klandra en aktieägares handlande på samma sätt som ett bolagsstämmobeslut. En aktieägare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet skadat bolaget kan visserligen bli skadeståndsskyldig enligt ABL 29:3. För detta krävs dock att skadan orsakats av överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Av din fråga framgår inte att så har varit fallet och därför kan skadeståndsskyldighet troligen inte komma ifråga. Dessutom bör det nämnas att en talan om skadestånd till bolaget vid bolagsstämman måste biträdas av antingen en majoritet eller minoritet som äger minst en tiondel av bolagets aktier, ABL 29:7.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem här!

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”