Kan man inskränka sitt barns laglott?

Hej! Vi har ingen kontakt med vår dotter och vi undrar om det finns någon chans att testamentera hela vårt arv och våra tillhörigheter till endast vårt barnbarn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.


Din fråga kretsar kring om man kan göra sitt barn arvlöst, vilket man kan säga är en fråga med två svar. I terorin är det nämligen inte möjligt att göra sitt barn helt arvlöst, medan det i praktiken däremot är tänkbart. Låt mig förklara.


Barn ärver i egenskap av bröstarvingar

Barn till en avliden är de som ärver först, vilket ger dem status som "bröstarvingar". Bröstarvingar har (om testamente inte finns) rätt till sin arvslott, vilket är den andel av kvarlåtenskapen som svarar mot hur många barn den avlidne lämnat efter sig (2 kap. 1 § ärvdabalken). Lämnar man bara efter sig ett barn är barnets arvslott 100%, medan den är 50% om man lämnar efter sig två barn o.s.v. Varje bröstarvinge har lika stor arvslott.


Testamente justerar arvsordningen

Genom att skriva testamente kan man bestämma själv hur man vill att ens kvarlåtenskap ska fördelas när man dör. Man kan då till exempel välja att hela eller delar av ens samlade tillgångar ska gå till en viss person, några särskilda släktingar, eller kanske en organisation. Testamentet gäller framför bröstarvingarnas rätt till sin arvslott.


Bröstarvingar har rätt till sin "laglott"

En del av en bröstarvinges arvslott, närmare bestämt hälften, har bröstarvingen dock en oinskränkt rätt till. Denna hälft kallas för en bröstarvinges laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Laglotten kan ett barn till en avliden kräva att få, även om den testamenterats bort, och laglotten står därför över rätten att förordna över sin egendom genom testamente. I teorin är det därför inte möjligt att göra sitt barn helt arvlöst, utan det går bara att begränsa ett barns arvsrätt till 50% av arvslotten.


Klander av testamente måste ske inom viss tid

Ett testamente som inskränker på en bröstarvinges laglott är däremot inte ogiltigt per automatik. För att testamentet ska justeras till förmån för bröstarvingen måste denne begära jämkning av testamentet. Det går i princip till så att bröstarvingen får framställa krav om jämkning antingen direkt mot den som blivit testamentstagare, eller genom att väcka talan mot denne i domstol. Om ett sådant krav inte framställs inom sex månader från att bröstarvingen blivit delgiven testamentet, går bröstarvingen däremot miste om sin laglott (7 kap. 3 § ärvdabalken). Testamentet får då verkan trots att laglotten egentligen går först.


Sammanfattning

Barnen till en avliden (bröstarvingarna) ärver först, och de ärver sin arvslott i avsaknad av testamente. Arvslotten är 100% av kvalåtenskapet om den avlidne bara har ett barn, och om det finns fler barn är varje barns lott lika stor. Halva arvslotten (laglotten) har en bröstarvinge en oinskränkt rätt till, medan den andra halvan kan testamenteras bort fritt. Väljer en förälder att testamentera bort även laglotten blir däremot inte testamentet automatiskt ogiltigt. Bröstarvingen som blivit berövad sin laglott måste då framställa jämkningskrav inom ett visst tidsspann för att få ut laglotten. Om bröstarvingen underlåter detta går han/hon miste om sin laglott, och först då blir barnet arvlöst.


Ett alternativ till att försöka testamentera bort ett barns laglott är att göra sig av med egendom innan man avlider. Ingenting hindrar dig nämligen från att sälja, ge bort eller förbruka din egendom när du fortfarande är i livet. På så sätt kan man göra sitt barn arvlöst genom att helt enkelt inte lämna efter sig någon egendom att ärva, eller i vart fall ingen egendom av större värde.


Jag hoppas att du fått svar på dina funderingar. 


Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”