kan man inskränka efterarvsrätten för bröstarvingar i efterlevande makes dödsbo?

2020-07-20 i Efterarv
FRÅGA
Vi tittar igenom vårt testamente som vi fått hjälp att upprätta år 2011. Vi är fundersamma på en formulering där. Det står: “För det fall någon av våra bröstarvingar utkräver sin laglott vid den först avlidnes bortgång ska den bröstarvingen endast få ut en hälften av det efterarv som de annars skulle ha haft rätt till enligt lag."Vår fundering gäller efterarv, om bröstarvingen (särskullsbarn) utkräver sin laglott vid första tillfället, dvs egna förälderns bortgång har ju hon fått sin laglott. Då uppstår väl inget “efterarv" alls att få "hälften" av, eller har vi förstått det fel eller har någon regel ändrats? I så fall bör vi väl uppdatera testamentet.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om hur efterarv regleras och hur det påverkar ert testamentsvillkor. Jag förstår det som att ni inte har några gemensamma barn.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur efterarv regleras samt vilken effekt ert testamentsvillkor får.

Din fråga regleras i Ärvdabalk (ÄB).

Som du själv nämner så har isåfall den bröstarvingen fått ut det del av arvet denne har legal rätt till. Det är nämligen så att man aldrig kan testamentera bort bröstarvinges laglott.

Det efterarv som uppstår är det belopp som kvarstår efter det att laglotten betalats ut. Bröstarvingen har fortfarande rätt att erhålla hela sin avlidnes förälders andel vid den efterlevande makens frånfälle. Denna rättighet kan däremot inskränkas så som ni gjort genom att exempelvis begränsa efterarvsrätten till hälften av den kvarvarande andelen från den först avlidnes dödsbo.

Det hänger ihop med att ett arv kan ärvas med fri förfoganderätt och med full äganderätt. Den del av arvet som är legalt skyddat, så som laglott kan inte testamenteras bort (fri förfoganderätt). Däremot så kan allt överskjutande belopp testamenteras bort (full äganderätt). Genom att inskränka efterarvet har ni på ett sätt testamenterat bort hälften av efterarvet till den efterlevande makens arvingar.

Slutsats

Beroende på vilken effekt ni vill uppnå så kan det vara aktuellt att ändra ert testamente. Om det är så att ni enbart vill berättiga bröstarvingarna sina laglotter bör ni förändra villkoret.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (759)
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv
2021-02-10 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamma barn?
2021-02-10 Hur fungerar efterarv?

Alla besvarade frågor (89488)