Ingående av samboavtal när ena sambon är satt under förvaltarskap

FRÅGA
Hej om ena partnern är satt under förvaltarskap (har förvaltare), så får väl inte den personen, skriva på avtal gällande samboavtal etc? Utan sin förvaltares samtycke?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB), den hittar du här!

Enligt 11 kap. 7 § 2st FB ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom, angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Med andra ord behöver inte det ena förvaltarskapet vara det andra likt och en person som står under förvaltarskap kan ha rätt att ingå olika former av avtal som en annan person under förvaltarskap inte skulle ha rätt att ingå. Vidare anges i 11 kap. 8 § FB att trots att en person står under förvaltarskap har denne rätt att själv:

Sluta avtal om tjänst eller annat arbete.Förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat efter det att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan egendom och vad som har trätt i egendomens ställe. Förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förordnats får genom gåva, testamente eller förmånstagare vid försäkring eller individuellt pensionssparande under villkor att egendomen inte ska omfattas av förvaltarens rådighet.

Noter dock att om det finns särskilda skäl för det får rätten föreskriva att förvaltaruppdraget även ska omfatta de förhållanden som anges i punkterna ovan 11:8 2st FB.

Att ingå samboavtal är inte någon av de rättshandlingar som nämns i 11 kap. 8 § FB och 9 § 2st Sambolagen (2003:376) (SamboL) anger att en person under förvaltarskap som vill ingå samboavtal ska inhämta förvaltarens skriftliga medgivande. Resultatet av att ett medgivande inte inhämtas är att samboavtalet är ogiltigt – dvs det föreligger en nullitet. Rättshandlingen (att ingå samboavtalet) är utan verkan på grund av att en nödvändig förutsättning (förvaltarens skriftliga medgivande) saknades när den tillkom.

Slutsats:

Svaret på din fråga är alltså nej. En person som står under förvaltarskap måste inhämta förvaltarens skriftliga medgivande för att kunna ingå ett samboavtal 9 § 2st SamboL.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (388)
2019-10-10 Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?
2019-10-02 Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?

Alla besvarade frågor (73804)