Kan man ingå avtal som binder arvstagare?

2019-01-29 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag och mina syskon funderar på att skriva ett avtal som reglerar vilket belopp som ska gälla om någon av syskonen i framtiden vill bli utlöst från en samägd fastighet (sommarstuga). Syftet är att hålla nere priset om någon i framtiden vill bli utlöst. Eftersom marknadsvärdet är högt skulle vi kanske behöva sälja fastigheten och detta vill vi alla skydda oss mot.Frågor som jag funderar på är:- Hur blir det i nästa generation? Ärver barnen detta avtal så att det blir bindande även i den generationen?- Kan man överhuvudtaget avtala om en sådan sak?
SVAR

Hejsan!

Svensk rätt tillåter inte tredjemans avtal som är till nackdel för denne. Det innebär att två parter inte kan ingå avtal som binder den tredje parten utan dennes samtycke, om samtycke finns från tredje part har vi istället att göra med avtal mellan tre parter. Ett sådant avtal kommer därför inte att binda nästa generation.

Vad ni emellertid kan göra är att löpande skriva avtal om detta när era barn blir gamla nog för att ingå avtal med bindande verkan. Såtillvida att barnen skriver på avtal där de förpliktar sig samma saker som du och dina syskon gör. Alternativet kan även vara att testamentera bort arvet till någon annan för att säkerställa att sommarstugan inte säljs på det vis ni inte vill.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69223)