Kan man ingå avtal när man är under 18 år?

2017-08-02 i Omyndiga
FRÅGA
Hej,Jag har gått med i ett medlemskap på en hemsida och är under 18 (17) där man fick en gratis period på 14 dagar. Nu efter någon månad så har jag fått en faktura av detta företag som de vill att jag ska betala. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Inledningsvis i texten finner du en sammanfattning av mitt svar. Därefter en djupare analys av omständigheterna i ditt fall och slutligen finner du en rekommendation på hur du bör gå vidare i det här fallet.

Sammanfattning av mitt svar:

– Du behöver inte betala fakturan eftersom att du är under 18 år och inte kan ingå ett rättsligt bindande avtal.

– Har du haft någon nytta av ditt medlemskap, kan du däremot bli tvungen att ersätta företaget du tecknat medlemskapet med. Detta gäller dock endast för 14-dagars perioden och inte för framtiden.

– Dessutom kan du bli tvungen att ersätta företaget som du tecknat medlemskapet med om du har vilselett dem när du ingick medlemskapet. Detta kräver dock att de har drabbats av någon förlust till följd av att du frångår avtalet. Vilket kanske inte är så troligt.

Du behöver dock kontakta företaget som skickat fakturan och berätta som det är. Dessutom är det bra om du berättar om fakturan för en vuxen person i din närhet så att de kan hjälpa dig om företaget inte lyssnar på dig.

Personer under 18 år får inte ingå avtal

Eftersom att du är under 18 år så är huvudregeln att du inte får ingå avtal. 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Det krävs nämligen att din vårdnadshavare (oftast dina föräldrar) samtyckt till ditt rättshandlande. Det går att läsa mer om detta i följande beslut från allmänna reklamationsnämnden.

Utgångspunkten är att prestationerna ska återgå

Huvudregeln är att näringsidkaren (dvs. den du har tecknat ditt medlemskap med) inte kan kräva att avtalet fullgörs eller kräva ersättning. Du ska däremot ge tillbaka det du fått, men eftersom det kanske inte går i ditt fall så får du betala tillbaka vad medlemskapet varit värt. Har det inte varit värt något, så är utgångspunkten att du inte behöver betala tillbaka värdet på ditt medlemskap. Detta gäller dock inte om du har vilselett den du har tecknat ditt medlemskap med. Då får du i skälig omfattning ersätta den förlust som drabbar näringsidkaren av att du inte ingår medlemskapet med denne. Av dina uppgifter går detta inte att avgöra, men antagligen kommer du inte behöva ersätta den du har tecknat medlemskapet med. (9 kap. 7 § FB).

Har du fler frågor går det bra att återkomma till oss på Lawline. Annars är min rekommendation att du kontaktar företaget du har tecknat medlemskapet hos och förklarar situationen. Det kan även vara bra om du tar upp ditt problem med en vuxen person i din närhet så att denne kan hjälpa dig om det skulle uppstå några andra problem.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (137)
2021-07-02 Får jag bestämma över mina egna pengar om jag är under 18 år?
2021-06-29 Vad gäller vid ingående av avtal med personer under 18 år?
2021-06-10 Vad kan jag göra när mitt barn köpt saker på nätet utan mitt godkännande?
2021-05-05 Får man sälja saker som minderårig?

Alla besvarade frågor (94159)