FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/04/2022

Hur fungerar en ställningsfullmakt och toleransfullmakt?

Hej, jag bedriver ett företag och har ingått ett avtal med ett annat företag. Den som signerade avtalet har nu slutat och kunden hävdar nu att avtalet inte gäller pga den som signerade inte är firmatecknare. Dock har vi redan levererat under en tid och kunden har betalat fakturor tidigare enligt avtal. Är det inte så att kundens anses ha accepterat avtalet om den faktiskt fått leverans och framförallt betalat fakturor tidigare?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Din fråga besvaras med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer och praxis. 


Huvudregeln är att en mellanman som representerar ett visst företag (som den anställde i ditt fall) binder en motpart inom sitt behörighetsområde genom en så kallad ställningsfullmakt (se 10 § 2 st Avtalslagen), men i omständigheter där det inte är klart att personen med framgång kan binda sin huvudman så kan man titta på motpartens (dvs era) befogade tillit (se rättsfall NJA 2013 s. 659). 

För att veta ifall ditt företag i det här fallet har haft befogad tillit till er motparts representant så tittar man på vilket typ av avtal det är fråga om, vilken verksamhet det gäller, ifall det följer av sedvänja i branschen att en person i den ställningen ingår sådana avtal, hur vanligt förekommande den sortens avtal är samt vilket sorts åtagande som omfattas av avtalet. Det är med andra ord väldigt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 


Man kan även tala om en toleransfullmakt, dvs att huvudmannen blir bunden eftersom denne tolererat (antingen uttryckligt eller konkludent som i ditt fall genom att betala fakturor) avtalen som representanten ingått. Det kan alltså vara så att en toleransfullmakt uppstått mellan huvudmannen och representanten som innebär att huvudmannen är bunden. Men toleransfullmakten ska dock användas restriktivt, och fokus bör ligga på argument utifrån rättsfallet ovan och de punkter som jag däri räknade upp. 


Eftersom jag saknar information om omständigheterna i ditt fall (bransch, typ av avtal etc.) kan jag dessvärre inte dra några slutsatser, så jag föreslår att du kontaktar oss för ytterligare rådgivning. 

 

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss om du är intresserad av att anlita vår hjälp i ditt ärende.  

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00


Aram ShokorRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”