Kan man i Sverige registrera ett varumärke som redan är registrerat i annat land?

2020-09-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Kan en firma i Sverige registrera ett varumärke i som är registrerat i NordAmerka Och sedan stoppa den Amerikanska firman från att sälja sina produkter i Sverige?
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Kan en firma registrera ett varumärke som är registrerat i annat land och sedan hindra annan firma från att sälja sina produkter i Sverige?
Det korta svaret på din fråga är att man kan registrera ett varumärke som är registrerat i ett annat land men däremot inte hindra att ett annat företag från att sälja sina produkter. Man kan endast hindra användningen av varumärket. Ett amerikanskt företag kan därför sälja sina produkter i Sverige även om varumärket finns registrerat här, så länge det amerikanska företaget inte använder varumärket. Jag kommer nu gå igenom hur ensamrätt till varumärke uppkommer.

Vad krävs för att ett varumärke ska få skydd?
Vad som är ett varumärke i Sverige bestäms av Varumärkeslagen (VML). Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister (1 kap. 4 § VML). Med tecken menas ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud, utstyrseln på varan eller förpackningen (1 kap. 4 § VML). Som exempel kan tas restaurangkedjan McDonalds distinkta "M" logga samt melodislingan "I'm lovin' it".

Däremot behöver ett tecken ha särskiljningsförmåga för att det ska kunna utgöra ett varumärke. Med särskiljningsförmåga menas att det kan skiljas från varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan (1 kap. 5 § VML). Det är viktigt att varumärket inte endast tar sikte på varan eller tjänstens art, kvalitet, användning, geografiska ursprung m.m. för då anses varumärket inte ha tillräckligt mycket särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § VML). Exempelvis om McDonalds varumärke istället skulle ha bestått av en bild på en hamburgare skulle det troligen inte anses ha tillräckligt mycket särskiljningsförmåga från andra hamburgerkedjor och därför inte kunna utgöra ett varumärke. Detta motiveras av att man vill ha konkurrens på marknaden och att tillåta varumärken som i princip utgör standardformen för viss produkt skulle leda till minskad konkurrens. Det här framgår även av att man inte kan få ensamrätt till varumärke som utgörs av form eller annan egenskap som följer av varans art, är nödvändigt för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan betydande värde (1 kap. 9 § VML)

Ensamrätt till varumärke
När man väl har ett varumärke med särskiljningsförmåga kan man få ensamrätt till varumärket genom två sätt, registrering eller inarbetning. Registrering gör man i varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket (1 kap. 6 § VML). Registrering kan göras genom nationell registrering och internationell registrering (1 kap. 6 § VML). Av andra kapitlet i VML framgår hur en nationell ansökan om registrering ska göras och i femte kapitlet i VML framgår det hur man registrerar sitt varumärke internationellt. När man registrerar ett varumärke internationellt behöver man däremot först ha registrerat det nationellt (5 kap. 2 § VML). En internationell ansökan ska även vara skriven på engelska (5 kap. 3 § VML).

Det andra sättet man kan få ensamrätt till ett varumärke är genom inarbetning (1 kap. 7 § VML). Ett varumärke anses inarbetat om det i Sverige är känt inom en betydande del av den krets varumärket riktar sig till (1 kap. 7 § VML). Däremot kan inarbetat varumärke ha ensamrätt endast inom en del av landet om det bara är inarbetat inom visst område (1 kap. 7 § VML). Detta är viktigt då din fråga gäller registrering i Sverige av ett varumärke som redan är registrerat i Nordamerika. Det amerikanska företaget skulle redan kunna ha ensamrätt till varumärket genom inarbetning i Sverige om en stor del av den krets företaget riktar sig till känner igen varumärket.

Ensamrätten innebär att ingen annan än innehavaren av varumärket får använda varumärket för varor eller tjänster utan tillåtelse av innehavaren (1 kap. 10 § VML). Detta innefattar situationer där varumärket används för samma typ av varor och tjänster, då det finns förväxlingsrisk mellan varumärken eller om man kan dra otillbörlig fördel av varumärket eller skadar innehavarens varumärke oavsett om det är varor och tjänster av liknande slag (1 kap. 10 § VML).

Internationell registrering
Som jag redan nämn kan man registrera ett varumärke internationellt. Liksom svenska varumärken kan registreras internationellt kan utländska varumärken registreras i Sverige, genom internationell registrering. Det finns flera internationella samarbeten som erbjuder registrering av varumärke så att man får registrerat varumärke i flera länder. Bland annat kan man ansöka om EU-varumärke hos EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO eller göra en internationell registrering av varumärke genom ansökan hos Patent- och registreringsverket eller EUIPO som sedan leder till internationell registrering hos hos WIPO, World Intellectual Property Organisation. Det kan alltså vara en bra idea att kika om det amerikanska företaget registrerat sig i någon av dessa organisationer så att registreringen omfattar Sverige.

Varumärkesintrång
Har ett varumärke förvärvat ensamrätt innebär användandet av det varumärket intrång i ensamrätten vilket är straffbart (8 kap VML). Detta gäller för både nationellt registrerade varumärken, inarbetade varumärken och internationellt registrerade varumärken.

Sammanfattning och handlingsplan
Sålänge det amerikanska varumärket inte är inarbetat i Sverige, registrerat nationellt eller internationellt i Sverige är det alltså fritt fram att registrera det i Sverige och använda det. Däremot om varumärket är likt produktens egenskaper kommer varumärket inte anses ha tillräckligt mycket särskiljningsförmåga och registrering kommer inte godkännas. Det innebär att det går visserligen att hindra annan från att använda visst varumärket i Sverige, men att om det amerikanska företaget väljer att inte använda det registrerade varumärket kan man inte stoppa försäljningen av det amerikanska företagets produkter.

Jag rekommenderar därför att du kontrollerar om det amerikanska företaget på något sätt har förvärvat ensamrätt i Sverige innan du ansöker om registrering av varumärket. Olika databaser att hitta och söka efter registrerade varumärken hittar du hos Patent- och registreringsverket. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, behöver hjälp att skriva ansökan för registrering av varumärke, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på vendela.tingshammar@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (940)
2021-02-21 Upphovsrätt i anställningsförhållanden
2021-02-14 Vad kan patenteras?
2021-02-07 Får varumärkesord användas i domäner?
2021-02-03 Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?

Alla besvarade frågor (89616)