Kan man i skuldebrev villkora att skulden förfaller till betalning vid gäldenärens död?

2018-06-07 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej, Kan man i skuldebrev villkora att skulden förfaller till betalning först vid låntagarens död?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skuldebrev regleras i skuldebrevslagen.

Som svar på din fråga kan man fritt avtala om skuldebrevets förfallodag. Vanligtvis anges datum för förfallodagen men att villkora att skulden förfaller till betalning vid gäldenärens död går också. Fordran går då över till gäldenärens dödsbo. Observera att om inte förfallodag avtalas, ska gäldenären betala vid anfordran (5 § skuldebrevslagen).

Kom dock ihåg att skuldebrev vanligtvis preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott sker (2 § preskriptionslagen). Se 5 § om hur preskriptionen avbryts.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver hjälp med att upprätta skuldebrev kan du göra det via Lawlines avtalstjänst som du hittar här.

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82781)