Kan man hindra bröstarvingar från att ärva?

2021-08-06 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej. Har en fråga angående arv.Då min pappa har gått bort så är ju vi hans arvingar sen när hans mamma går bort. Undrar om hennes man kan göra så att vi ej får den del som var tänkt till våran pappa. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem har rätt till arv?

Enligt den legala arvsordningen är ens bröstarvingar de närmsta släktingarna och arvingarna och därmed de som har rätt till arv i första hand. Med bröstarvingar förstås den avlidnes närmsta avkomlingar, vanligtvis barn. Om den avlidnes barn har avlidit träder dennes barn i sin förälders ställe och ärver förälderns andel (2 kap. 1 § ÄB). Precis som du beskriver kommer du och din pappas övriga barn att träda i hans ställe när er farmor avlider och ärva det som egentligen skulle tillfallit honom.

Kan vår andel försvinna?

Under tiden man lever är man fri att förfoga över sin egendom på det sätt man önskar. Man får dock inte ge bort egendom under sådana omständigheter att det är att likställa med ett testamente för att på så sätt försöka undgå att ge arv till sina bröstarvingar (7 kap. 4 § ÄB).

Man är också fri att testamentera över sin egendom på det sätt man önskar och på så sätt själv bestämma vem arvet ska tillfalla, hur mycket och på vilket sätt. Man kan dock inte göra sina bröstarvingar arvslösa även om man upprättar ett testamente – de har alltid rätt att som minst få ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB).

Hur mycket arv har vi rätt till?

Laglotten motsvarar hälften av det som skulle tillfallit bröstarvingarna enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Enligt lag ärver bröstarvingarna hela kvarlåtenskapen, och varje bröstarvinge ärver lika stor andel. Om vi utgår från att din farmor endast hade ett barn så skulle hela kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen tillfallit honom, dvs 100 %. Eftersom er pappa är avliden skulle ni få dela på hans del av arvet. Om ni är två barn skulle ni alltså få 50 % vardera av arvet enligt lag (2 kap. 1 § ÄB).

Den här arvsfördelningen kan alltså delvis åsidosättas genom ett testamente. Genom ett testamente kan man inskränka bröstarvingarnas arvsrätt till att endast inbegripa deras respektive laglott. I mitt exempel ovan skulle er pappas laglott utgöra 50 % av kvarlåtenskapen och det som han alltid har rätt till oavsett hur testamentet utformas. Om ni är två barn är era respektive laglotter 25 %. Resterande egendom som inte utgörs av bröstarvingarnas laglotter är man fri att testamentera över som man vill.

Hur blir det i vårt fall? Kan hennes man hindra oss från att ärva henne?

Man är fri att använda sin egendom som man själv önskar under sin livstid och kvarlåtenskapen och det arv man lämnar efter sig kan således bli olika omfattande. Som bröstarvingar har ni alltid rätt att få ut minst er laglott – det är en rättighet som inte går att testamentera bort. Laglotten är en procentsats som man har rätt till från den totala kvarlåtenskapen, så hur mycket man ärver i definitiv summa beror på kvarlåtenskapens omfattning.

Din farmor och hennes man kan påverka summan av ert arv genom hur mycket kvarlåtenskap de efterlämnar, men de kan inte hindra er från att ärva eftersom ni är bröstarvingar och har laglottsrätt. Om det skulle finnas ett testamente som inskränker eller bortser från er laglottsrätt måste ni påkalla jämkning av testamentet för att kunna göra er rätt gällande (7 kap. 3 § ÄB). Det går således inte att hindra er från att ärva, men hur mycket ni ärver beror på hur mycket som efterlämnas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96550)