Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?

2020-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag är ihop med en man som har 2 barn, snart 11 och 13 år. Problemet vi har är hans ex, barnens mamma, som mer än gärna lägger sig och ska bestämma allt. Nu har hon bestämt att jag inte får träffa hans barn under striktare Corona tider för hon är rädd att jag smittar barnen. Vi bor inte ihop på papperet men träffas jämt och även med barnen. Hon hotar med att han inte får träffa barnen om jag åker hem till dom. Har hon någon rätt överhuvudtaget att agera så här?Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB).

Vårdnad

Jag utgår ifrån att barnens föräldrar har gemensam vårdnad över barnen. De har då rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. De ska därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Vidare måste det konstateras att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och även till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB).

Om föräldrarna har gemensam vårdnad över barnen, ska alla beslut kring barnen fattas gemensamt. Beslutet ska också tas med hänsyn till barnets bästa. Man kan alltså säga nej till beslut som fattas av den andra föräldern. Dock kan den föräldern som har barnen hos sig (s.k. boendeföräldern) få ensidigt fatta beslut om vardagliga saker såsom mat, kläder och även vem barnet får umgås med i dennes hem.


Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det finns ingen laglig väg för en förälder att begränsa den andra förälderns möjlighet för att kunna träffa barnen. Det är alltså inget som mamman kan framtvinga lagligt. Detta förutsätter att barnen inte känner sig otrygga – att det inte strider mot barnets bästa. Skulle det strida mot barnets bästa (t.ex. barnen får illa) kan utgången blir helt annorlunda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (833)
2021-05-12 Kan en vårdnadshavare ta med sig sitt barn på semester när den andra vårdnadshavaren motsätter sig det?
2021-05-08 Vad kan man göra när samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrar?
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden

Alla besvarade frågor (92193)