FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal29/04/2018

Kan man häva ett avtal om förköpsrätt till fastighet?

Hej,

vi har en fastighet med ett avtal om förköpsrätt. Detta gör att vi inte kan ta lån på fastigheten.

Kan vi ge bort fastigheten till vår son (förskott på arv)? Han kommer ju att ärva när vi går bort, och då upphävs väl rätten till förköp?

Kan man häva ett gammalt avtal om förköpsrätt?

/A

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på huruvida avtal om förköpsrätt kan sägas upp måste man först ta ställning till om sådana avtal ens är giltiga.

I svensk rätt gäller som en allmän princip att en utfästelse om framtida försäljning av fast egendom inte är bindande (se formkraven för fastighetsöverlåtelser i 4 kap. 1 § jordabalken). Av detta följer att avtal om förköpsrätt inte heller har ansetts giltiga i praxis (se t.ex. NJA 1974 s. 314 och NJA 1984 s. 673). Undantag har dock gjorts i vissa fall avseende gåva eller testamente.

Jag vet för lite om avtalet i ditt fall för att kunna ta ställning till om det är bindande eller inte och om det i sådana fall kan sägas upp. Vid denna bedömning har det nämligen betydelse hur avtalet är utformat, under vilka avtalet ingicks, hur du förvärvat fastigheten m.m..

Huruvida du kan ge bort fastigheten till din son beror även på om avtalet om förköpsrätt är giltigt.

Jag råder dig därför till att ta kontakt med en jurist som kan avgöra huruvida avtalet är giltigt innan du bestämmer dig för att överlåta fastigheten.

Jag hoppas att du känner att du fick hjälp med din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning