Kan man hänvisa till branschavtal och kan man då precisera/begränsa hänvisningen?

2017-04-29 i Avtal
FRÅGA
Får ett konsultföretag hänvisa till att ABPU-10 gäller i ett avtal med kund utan att vara ansluten till Bemanningsföretagen? Följdfråga om svaret är ja:Får man exkludera ett stycke från ABPU-10 ifall det inte sammanfaller med vad man avser med kundavtalet? T.ex. att ABPU-10 gäller exkl. punkt XX.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor.

Svaret på båda dina frågor är ja.

Jag förstår första frågan som att du undrar om man i ett avtal mellan ett bemanningsföretag och en kund, utan bemmaningsföretaget är ansluten till Bemanningsföretagen, kan hänvisa till avtalet ABPU-10 och därigenom göra villkoren i avtalet bindande mellan parterna i avtalet.

Även om man inte är ansluten till bemanningsföretagen så kan man hänvisa till att avtalet ABPU-10 ska gälla mellan parterna. Detta följer helt enkelt av den generella avtalsfriheten som råder i svensk rätt mellan två företag.

Om man vill göra en sådan hänvisning så bör man naturligtvis vara insatt i vad avtalet innebär. Det är också viktigt att förstå att det egna avtalet kan komma att tolkas utifrån hur ABPU-10 tolkas generellt, vilket ytterligare ökar vikten av att på förhand förstå avtalets innebörd.

Din följdfråga kan besvaras mer eller mindre på samma sätt. Det råder generell avtalsfrihet i svensk rätt. Avtalsfriheten är dock inte helt obegränsad, utan man bör bara se den som en utgångspunkt. Det finns till exempel tvingande lagregler om immateriella rättigheter som inte går att avtala bort. (detta tar t ex ABPU-10 hänsyn till i 9.1 första meningen)

Man kan därför välja att vissa bestämmelser i ABPU-10 ska gälla och andra inte. Jag kan dock inte svara på vilken verkan de planerade "exklusionerna" skulle innebära för det egna avtalet, eftersom det beror på vad man har tänkt sig att ska gälla i stället för ABPU-10 genom de "exklusionerna".

Sammanfattning:

- Ja, det går att göra en hänvisning till ABPU-10 i det egna avtalet.

- Ja, man kan välja vilka bestämmelser som ska gälla, och vilka som inte ska gälla för det egna avtalet. Vilken verkan det har för det egna avtalet kan jag inte bedöma utan att veta konkret vad man avser att exkludera.

ABPU-10 är för närvarande tillgängligt för nedladdning på Bemanningsföretagens hemsida, och det kan vara bra att bifoga det som en bilaga i det egna avtalet om man avser hänvisa till det.

Om du behöver ytterligare rådgivning så boka gärna tid med våra verksamma jurister.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på dina frågor, om det är något som är oklart så använd gärna kommentarfunktionen nedan.

Vänligen

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1518)
2021-07-31 Vad gäller vid muntliga avtal?
2021-07-31 Droppshipping och avtal
2021-07-31 Avtal för inneboende
2021-07-31 Måste räntan betalas trots att ingen räkning inkommit?

Alla besvarade frågor (94568)