Kan man ha tre juridiska föräldrar?

2020-09-29 i Barnrätt
FRÅGA
Kan man på något sätt ha tre juridiska föräldrar? Jag är 23 år gammal och har bott tillsammans med min mamma och hennes man sedan jag var 3 år gammal och ser hennes man som min "riktiga pappa" och skulle vilja att han var min juridiska förälder, då han tagit hand om mig under de senaste 20 åren. Jag vill dock inte ta ifrån min biologiska pappa detta då vi ändå har en bra kontakt. Finns det något avtal eller liknande man skulle kunna använda sig av för att fullborda detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).

Kan man ha tre föräldrar?

Enligt föräldrabalken där vårdnad regler finns det ingen möjlighet för ett barn att ha fler än två vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § FB). Eftersom du är över 18 år är du inte längre ett barn i lagens mening och har inga vårdnadshavare.

Möjlighet till adoption

Det finns en möjligt att adoptera även en vuxen (4 kap. 4 § FB). Dock får detta ske endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Efter en adoption anses den som adopterats som adoptivförälderns barn och inte som barn till sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att alla rättsliga band till den tidigare föräldern kapas, vilket till exempel fråntar barnet arvsrätten efter sin biologiska förälder. Eftersom du skriver att du inte vill ta ifrån din biologiska pappa detta antar jag att detta inte vore aktuellt för er.

Svar på din fråga

Det är alltså inte möjligt att ha tre juridiska föräldrar. Eftersom du är över 18 år har du inte heller några vårdnadshavare. Genom en adoption skulle alla rättsliga band till din biologiska pappa försvinna och du skulle istället vara att anse som barn till din bonuspappa.

En situation som skulle bli annorlunda om du var juridiskt barn till din bonuspappa är då han avlider. Idag har du ingen rätt att ärva efter honom, utan du har endast arvsrätt efter dina biologiska föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Om din bonuspappa vill att du ska ärva efter honom är det dock möjligt för honom att upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Om han inte har några egna barn kan han utforma ett testamente så som han önskar utan att det kan uppstå problem. Om du vill veta mer om arvsrätt och testamenten är du självklart välkommen att ställa en ny fråga.

Utifrån din fråga förstår jag inte riktigt vad det är du skulle vilja åstadkomma genom att din bonuspappa skulle bli din juridiska förälder. Era känslomässiga band kan ju såklart finnas även om han inte är din pappa rent juridiskt. Om det är så att det finns någon specifik situation där du tänker att det skulle spela roll är du självklart välkommen att ställa en ny, utförligare fråga.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig något. Annars är du såklart välkommen att ställa en ny fråga!

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1695)
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?
2021-04-30 Kan barnets styvpappa bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (92030)