Kan man ha rätt till kortare uppsägningstid av hyresrätt om man är sjuk?

Hej, jag undrar hur uppsägningstider fungerar? Min dotter har en lägenhet med tre månaders uppsägningstid. Hon har inte flyttat in eller använt lägenheten, pga sjukdom. Har varit och är inlagd på sjukhus under längre sammanhängande tid. Hon har en funktionsnedsättning som gör att vi nu säger upp lägenheten då hon kommer vara behov av annat stöd och kommer i nuläget inte vara i behov av lägenheten. Min fråga, finns det särskilda skäl som vi sjukdom och vid funktions nedsättning som gör att man får en kortare uppsägnings tid av lägenhet? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det framgår inte riktigt av din fråga om din dotter hyr av en privat hyresvärd eller inte. Hyra regleras vanligen i Hyreslagen som finns i 12 kap. Jordabalken. Är det så att din dotter hyr privat kan även Privatuthyrningslagen vara tillämplig. Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller angående uppsägningstid i båda situationerna. 

Skyldigheten att betala 3 månaders hyra beror på vad ni har för uppsägningstid på avtalet och huruvida hyresavtalet löper på obestämd eller på bestämd tid. Bra att veta är att både den allmänna regleringen i hyreslagen och reglerna i privatuthyrningslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Detta betyder att något som avtalats i strid mot en bestämmelse i lagen inte kan göras gällande mot er som hyresgäst. Längre uppsägningstid än den som stadgas i lagen kan således inte göras gällande mot er. 

Avtal på obestämd tid

Enligt hyreslagen löper ett hyresavtal på obestämd tid, om du och hyresvärden inte avtalat om att det ska gälla på bestämd tid och löpa ut vid ett visst datum. Ett sådant hyresavtal kan sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Det betyder att uppsägningstiden är tre månader när man vill avsluta hyresförhållandet och då ska hyresgästen betala tre månaders hyra, om det inte framgår en kortare uppsägningstid i avtalet (12 kap. 4 § jordabalken). 

Om uthyrningen görs av någon utanför en näringsverksamhet för annat än fritidsändamål kan det i stället vara privatuthyrningslagen som reglerar situationen. Om inte parterna har avtalat om att uppsägningstiden ska vara längre, kan hyresvärden säga upp ett tillsvidareavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Du som hyresgäst kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Du har isåfall rätt till enbart en månads uppsägningstid och ska inte betala för tre månader (3 § Privatuthyrningslagen). 

Avtal på bestämd tid

Ska ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och man inte har avtalat om en specifik uppsägningstid, är uppsägningstiden beroende av hur länge ens kontrakt är (12 kap. 4 § 2st. Jordabalken).

  • Om hyrestiden är längst två veckor – ska uppsägningen ske senast en dag i förväg
  • Om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader – ska uppsägningen ske senast en vecka i förväg
  • Om hyrestiden är längre än tre månader – ska uppsägningen ske tre månader i förväg. 

Sammanfattat för just ditt fall

Med tanke på att du skriver i din fråga att din dotter har tre månaders uppsägningstid utgår jag från att avtalskontraktet är på obestämd tid och att hon hyr från en näringsverksamhet. Om så är fallet kommer hon tyvärr behöva betala de tre månaderna som löper under uppsägningstiden. Det finns inget undantag i lagen som reglerar sjukdom eller andra möjligheter till dispens. 

Om din dotter däremot hyr från en privatperson kan hon ha möjlighet till en månads uppsägningstid om hon och hyresvärden inte avtalat om en längre sådan. 

Hoppas att detta besvarade din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig på nytt

Vänligen, 

Michelle KomulainenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”