Kan man ha flera fullmaktsgivare/fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

2019-01-24 i Avtal
FRÅGA
Hej! Vi tänker fylla i Framtidsfullmakter. På blanketten som vi har dragit ut står det en fullmaktsgivare resp . en fullmaktshavareKan vi skriva i både mitt och min mans namn, som fullmaktsgivare och båda barnens namn som fullmaktshavare på samma blankett? Vi har fyllt i blanketter gentemot varandra. Om båda drabbas samtidigt är det ju bra om det finns en blankett fr. oss båda till båda sönerna. Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att redogöra för ifall man kan ha flera fullmaktsgivare/fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Längst ner kommer jag ge dig ett konkret svar på din fråga och även ge er en rekommendation på hur ni bör gå tillväga nu.

Eftersom din fråga handlar om framtidsfullmakter blir lagen om framtidsfullmakter tillämplig.

Flera fullmaktsgivare?

I 1 § i lagen står följande: "En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.".

En framtidsfullmakt är ett individuellt dokument som en fullmaktsgivare ger till någon annan. Alltså ska det endast finnas en fullmaktsgivare i en framtidsfullmakt.

Flera fullmaktshavare?

Däremot är det fullt möjligt att ha flera fullmaktshavare, se 5 § 2. p. I förarbetena till lagen sägs bland annat: "För det fall flera fullmaktshavare utses är det lämpligt att fullmaktsgivaren tydligt anger om de har behörighet att företräda fullmaktsgivaren var för sig, i förening (dvs. tillsammans) eller subsidiärt (dvs. i andra och tredje hand osv.).", se prop. 2016/17:30.

Alltså är det helt okej att ha flera fullmaktshavare, exempelvis båda dina söner och/eller din man. Tänk dock på att ange ifall de ska få företräda dig tillsammans, var för sig eller om det först är din man som får företräda dig och ifall han inte kan så får dina söner göra det eller något liknande.

Svar: En framtidsfullmakt är en individuellt utgiven fullmakt som en person upprättar för sig själv. Du och din man bör alltså upprätta varsin framtidsfullmakt och inte en gemensam. Det är däremot okej att ha flera fullmaktshavare, det viktiga är bara att det tydligt framgår i fullmakten ifall fullmaktshavarna får företräda dig var för sig, gemensamt eller i andra och tredje hand osv. Exempelvis kan ni båda upprätta varsin fullmakt där ni skriver in den andre som er fullmaktshavare i första hand och sedan era båda söner som fullmaktshavare i andra hand. Det viktiga är att ni är tydliga med vad er vilja är i respektive fullmakt.

Tänk också på att fullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två personer, se 4 §. Det måste även framgå i fullmakten att: det är fråga om en framtidsfullmakt, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69309)