Kan man ha färre ledamöter i fullmäktige än vad kommunallagen anger?

FRÅGA
Kan man minska fullmäktige, antal ledamöter, mer än vad kommunallagen anger.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att ha färre ledamöter i fullmäktige än vad som krävs enligt kommunallagen.

Fullmäktige bestämmer själv hur många ledamöter som fullmäktige ska ha (5 kap 1 § första stycket kommunallagen). Det finns dock vissa minimumkrav som måste vara uppfyllda. Antalet ledamöter måste vara udda och sen finns även ett minimikrav på hur många ledamöter som måste finnas i fullmäktige, som baseras på hur många röstberättigade kommunen har (5 kap 1 § andra stycket kommunallagen).

Det är alltså inte möjligt att ha mindre ledamöter än vad kommunallagen anger eftersom detta är ett minimikrav. Det är däremot möjligt att ha fler, eftersom fullmäktige får bestämma själva hur många ledamöter som ska finnas utöver minimikravet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Tanskanen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (766)
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?
2020-11-21 Kan den svenska drottningen straffas för brott?
2020-11-21 Kan kungens åtalsimmunitet hävas?
2020-11-21 Folkbokförd på fritidshus?

Alla besvarade frågor (86450)