Kan man ha en hyresrätt samtidigt som man äger en bostadsrätt?

Hej,

Jag har en hyresrätt på ett rum och kök och har blivit erbjuden en större lägenhet inom samma hyresvärd, en tvåa. Om jag tackar ja till tvåan sker inflytt 1 juni 2022. Jag har samtidigt tankar på att köpa en nyproducerad bostadsrätt med tillträde våren 2023 preliminärt. Detta datum kan komma att skjutas fram under projektets gång.

Min mor är pensionär och bor i en etta (hyresrätt). Om det visar sig att jag köper bostadsrätten skulle jag gärna vilja byta min tvåa mot hennes etta så hon slipper bo trångt på äldre dar.

För att kunna genomföra ett lägenhetsbyte behöver jag ha bott i tvåan under minst 1 år, vilket innebär att jag måste bo kvar till 1 juni 2023.

Ponera att tillträdet till bostadsrätten infaller exempelvis 1 maj 2023. Har jag då rätt att utföra ett lägenhetsbyte 1 juni 2023 trots att jag då eventuellt står som ägare till en bostadsrätt?

Min huvudfråga är väl snarare om man överhuvudtaget har rätt till en hyresrätt medan man äger en bostadsrätt? I det här fallet rör det sig om ett kort glapp på någon månad, vore dock intressant att veta vad lagen säger.

Stort tack på förhand för er hjälp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag tolkar det hyr du just nu en hyresrätt men du har erbjudits en större lägenhet. Därtill funderar du på att dels byta ut den större hyresrätten mot din mors lägenhet, dels köpa en bostadsrätt. Din fråga gäller därmed framförallt om man har rätt att hyra en hyresrätt medans man äger en bostadsrätt. Eftersom du även nämner lägenhetsbyte kommer jag allmänt gå igenom vad som gäller för det.

Får man ha en hyresrätt samtidigt som man äger en bostadsrätt?

Varken bostadsrättslagen eller 12 kap. jordabalken (hyreslagen) säger något om att man inte får äga en bostadsrätt medans man hyr en hyreslägenhet. Det är alltså som utgångspunkt tillåtet att ha en hyresrätt och en bostadsrätt samtidigt. Däremot kan hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ha egna krav i sina villkor respektive stadgar. Exempelvis kan det i en hyresvärds villkor stå att man måste ha sålt sin bostadsrätt innan man skriver under hyreskontraktet. Slutsatsen blir alltså att det som huvudregel är tillåtet att hyra en hyresrätt samtidigt som man äger en bostadsrätt men att hyresvärden eller bostadsföreningen kan ha egna villkor som begränsar denna möjlighet. Då jag tyvärr inte vet vilka villkor din hyresvärd har eller kommer att ha kan jag inte uttala mig om det är möjligt för dig att ha hyresrätten och bostadsrätten samtidigt. Min rekommendation är därför att du noga läser igenom villkoren och stadgarna för den nya hyresrätten och bostadsrätten

Lägenhetsbyte

Allmänt om lägenhetsbyte

Huvudregeln är att man måste ha samtycke från hyresvärden för att få överlåta en bostadslägenhet (12 kap. 32 § hyreslagen). Av 12 kap. 35 § hyreslagen framgår däremot att hyresgästen får byta sin bostadslägenhet mot en annan bostadslägenhet om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd. Bytet ska tillåtas om:

1. Hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet

2. Bytet kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden

3. Hyresgästen har bott i lägenheten i minst ett år, såvida det inte finns synnerliga skäl såsom att hyresgästen förlorat jobbet och på så vis inte kan betala sin hyra

4. Hyresgästen inte tar emot ersättning, det vill säga tar betalt för bytet

Med beaktansvärda skäl avses ändrade familjeförhållanden, väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden eller studier eller arbete på annan ort. Påtaglig olägenhet innebär till exempel att hyresvärden inte kan fullfölja sin vårdplikt. Om hyresvärden inte samtycker kan man istället vända sig till hyresnämnden.

Har du rätt att utföra ett lägenhetsbyte trots att du står som ägare till en bostadsrätt?

Som sagt är det tillåtet att ha en bostadsrätt och en hyresrätt samtidigt, såvida inte hyresvärden eller bostadsrättsföreningens villkor respektive stadgar säger något annat. Om det skulle vara så att hyresvärden och bostadsrättsföreningen tillåter det vill jag dock uppmärksamma dig på följande. Att du äger en bostadsrätt skulle eventuellt kunna påverka din rätt att få igenom lägenhetsbytet. Som sagt krävs beaktansvärda skäl. Hyresvärden skulle kunna hävda att du redan har en bostadsrätt och att du på så vis inte behöver ha en mindre lägenhet. Om hyresvärden inte ger sitt samtycke kan du dock alltid ansöka hos hyresnämnden istället.

Sammanfattning

Det är som huvudregel tillåtet att hyra en hyresrätt samtidigt som man äger en bostadsrätt. Däremot kan hyresvärdar och bostadsföreningar ha egna villkor som begränsar denna möjlighet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”