Kan man ha en hyresrätt i syfte att hyra ut den i andra hand?

2020-10-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej.Jag bor just nu i en bostadsrätt med min sambo i stockholm, vi har köpt lägenheten tillsammans. Men jag har bra kö poäng och skulle vilja hyra en lägenhet åt mina föräldrar, är det möjligt? Att jag hyr den lägenheten men hyr ut till dom i andra hand? Eller att dom helt enkelt får bo där som mina inneboende? Men jag vill fortfarande stå skriven på bostadsrätten, ha den adressen.Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du, trots att du redan har en bostadsrätt, kan hyra en lägenhet i syfte att hyra ut den till dina föräldrar. Regler om hyresrätter går att finna i jordabalken. Även villkor uppställda av enskilda hyresvärdar är av stor betydelse i sammanhanget.

Möjligheten att inneha både bostadsrätt och hyresrätt

Det finns ingen bestämmelse i lag som säger att det är förbjudet att samtidigt inneha en bostadsrätt och en hyresrätt. Däremot har hyresvärdar en stor frihet att ställa villkor på sina hyresgäster och det är inte ovanligt att dessa innefattar krav på att blivande hyresgäster måste avyttra eventuella bostadsrätter de kan tänkas äga innan ett hyresavtal kan ingås. Huruvida det är möjligt för dig att hyra en hyresrätt trots att du redan äger en bostadsrätt kommer således att bero på vilka villkor som hyresvärden ställer på sina hyresgäster. Det kan dessutom finnas anledning för dig att undersöka om din bostadsrättsförenings stadgar ställer upp några krav som kan leda till besvär i sammanhanget.

Möjligheten att inneha en hyresrätt utan att själv bo där

I det fall du faktiskt tecknar ett hyresavtal bör det noteras att det finns stöd i lag för hyresvärdar att säga upp ett hyresavtal om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen (12 kap. 46 § 10 punkten jordabalken). Det är inte ovanligt att hyresvärdar med hänvisning till denna bestämmelse säger upp hyresavtal om det framkommer att en hyresgäst inte själv bor i hyresrätten. Detta brukar inte anses vara oskäligt eftersom hyresrätten som utgångspunkt ska tillgodose hyresgästens eget behov av bostad. Har hyresvärden ett sakligt skäl som väger tyngre än hyresgästens intresse att ha kvar hyresrätten kan denne således säga upp hyreskontraktet. Ett sakligt skäl för hyresvärden i en sådan situation skulle kunna vara att hyresvärden vill prioritera en hyresgäst med ett större behov av hyresrätten. Skulle du få teckna ett hyreskontrakt finns det således en risk att kontraktet sägs upp med anledning av att du inte själv bor i hyresrätten.

Möjligheten att hyra ut en hyresrätt i andra hand

Skulle du teckna ett hyresavtal bör det även tilläggas att du måste ha hyresvärdens tillstånd för att få hyra ut hyresrätten i andra hand (12 kap. 39 § jordabalken). Skulle hyresvärden inte tillåta en andrahandsuthyrning finns det även en möjlighet för dig att vända dig till hyresnämnden (12 kap. 40 § jordabalken). Skulle du hyra ut hyresrätten utan tillstånd skulle detta vara en grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet (12 kap. 42 § 3 punkten jordabalken).

Hur du kan gå vidare med ditt ärende

Eftersom olika hyresvärdar ställer olika villkor på sina hyresgäster så rekommenderar jag dig att kontakta din tilltänkta hyresvärd för att klargöra om denne tillåter dig att hyra en lägenhet trots att du redan har en bostadsrätt och om du, i så fall, får hyra ut lägenheten i andra hand. Skulle du ha ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (679)
2021-04-29 Uppsägning av andrahandshyresgäst?
2021-04-29 Uthyrning i andrahand utan hyresvärdens tillstånd
2021-04-29 Får vi bo kvar i lägenheten vi bor i om den inte sägs upp?
2021-04-29 Uppsägning av andrahandshyra?

Alla besvarade frågor (92198)