FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott07/09/2020

Kan man göra vad som helst med en avliden persons aska?

Är det lagligt att förtära någons aska efter att denna har kremerats? Förutsatt att alla inblandade, även den kremerade personen godkänner att detta ska ske.

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar ifall det finns rättsliga hinder mot att förtära den avlidnes aska. I detta fall blir det brottsbalken (BrB) som man får vända sig till.

Den som (bland annat) obehörigen skymfligen behandlar avlidens aska döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år (16 kap. 10 § BrB). Att förtära någon avlidens aska kan då anses som en skymflig behandling. Dock stadgar lagtexten att straffansvar endast utdöms om personen har begått den skymfliga behandlingen obehörigen. I det fall man har tillåtelse att göra vad man vill med den avlidnes aska rör det sig alltså inte om en obehörig skymflig behandling.

För att tillägga så är en gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas brottslig endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig (24 kap. 7 § BrB).

Sammanfattning

Att förtära någons aska är i grunden en skymflig behandling om den görs obehörigen, vilket är straffbart i svensk rätt. Om man däremot har samtycke till att göra vad man vill med askan, är det inte längre en obehörig handling. Här krävs det alltså att man har samtycke, i detta fall genom ett testamente som stadgar att man har samtycke från den avlidne att man får begå handlingen ifråga efter att den avlidne kremerats.

Hoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Hittade du inte det du sökte?