Kan man göra sitt barn arvslöst?

2020-12-11 i Laglott
FRÅGA
Jag har 2 barn med min förre fru och ett barn med min nya. Min dotter från första äktenskapet har kapat alla band med mig. Jag vill lämna så lite som möjligt till henne. Går det på ngt sätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du undrar över vad du det minsta du kan lämna i arv till ett av dina barn är, och hur man gör detta. Regler om arv finns i Ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

Hur arv fördelas utan testamente

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott. Om du inte upprättar ett testamente kommer alltså dina barn ärva sin arvslott, det vill säga en tredjedel av ditt arv var.

Möjlighet att upprätta ett testamente

Genom att upprätta ett testamente har du dock möjlighet att förordna över din kvarlåtenskap. Det finns dock vissa begränsningar i denna rätt. Barn till den avlidne är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Barnens laglott utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För dina barn motsvarar alltså deras laglott en sjättedel av ditt arv. Denna rätt kan inte testamenteras bort. Det går alltså inte att göra sitt barn arvslöst. Rätten till din dotters laglott utfaller dock inte automatiskt om du skulle upprätta ett testamente som inskränker på hennes laglott. Din dotter måste i så fall för att få ut sin laglott begära jämkning av ditt testamente inom sex månader från att hon fick ta del av det (7 kap. 3 § ÄB).

Sammanfattning

Utan ett testamente kommer din dotter att ärva en tredjedel av din kvarlåtenskap. Du har dock möjlighet att upprätta ett testamente så hon istället ärver en sjättedel av din kvarlåtenskap. Om du skulle upprätta ett testamente där din dotter ärver mindre än en sjättedel av din kvarlåtenskap utfaller dock bara hela hennes laglott om din dotter begär jämkning utav testamentet.

Om du ska upprätta ett testamente rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för att säkerställa att det blir rätt. Lawlines egna jurister har lång erfarenhet av att upprätta testamenten, om du vill komma i kontakt med dem hittar du dem här: https://www.lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Sophia Engdahl
Fick du svar på din fråga?