Kan man göra sitt barn arvlös med ett testamente?

2021-02-04 i Bröstarvinge
FRÅGA
https://lagen.nu/1958:637#K9Hej Lawline, Jag vill börja med att tacka för att ni finns till hjälp. Min fråga handlar om arvsrätt. Jag har en hel del kunskap inom ämnet men är osäker på en sak; är det möjligt att en person testamenterar bort sina barn från tidigare äktenskap och skriftligt medger att arvet ska gå till gemensamma barn som denne har med sin nuvarande fru. Med vänlig hälsning,A.Ö.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Inledningsvis kan det konstateras att det följer av 2 kap. 1 § ÄB att alla barn (bröstarvingar) till arvlåtaren är arvsberättigade och ska ärva lika mycket. Den del av kvarlåtenskapen som enligt lag ska tillfalla arvlåtarens arvingar kallas för arvslott. Arvslotten storlek beror på hur många arvingar arvlåtaren har och på vilket sätt de är arvsberättigade. Om arvlåtaren har två bröstarvingar och saknar testamente, är vardera barns arvslott hälften av den avlidnes kvarlåtenskap (kvarlåtenskapen är vad som finns kvar av tillgångarna efter att den avlidnes skulder är betalda).

Utgångspunkten blir därmed att en persons kvarlåtenskap ska fördelas jämnt mellan hans bröstarvingar såvida inte annat föreskrivs i testamente. Personens gemensamma barn som denne har med sin nuvarande make får dock vänta tills båda föräldrarna är avlidna för att få ut sin andel av arvet (3 kap 2 § ÄB).

Vilka möjligheter har arvlåtaren att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente?

Enligt 9 kap. 1 § ÄB kan den som fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap genom att upprätta testamente. Möjligheten för en arvlåtare att testamentera bort bröstarvingars rätt till arv är dock begränsat. Bröstarvingar kan aldrig göras arvslösa eftersom att de alltid har rätt till sin laglott, även om det finns ett testamente som säger annorlunda. Enligt 7 kap. 1 § är laglott en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. Om en arvlåtare skulle ha två bröstarvingar, är vardera bröstarvinges arvslott hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap. Laglotten är hälften av arvslotten och därmed en fjärdedel av arvlåtarens kvarlåtenskap.

Har laglotten kränkts genom testamente måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Om testamentet har flera mottagare ska universella testamentstagare dela med sig av det som testamenterats till dem. Om boet inte räcker till måste även en legatarie dela med sig av sitt legat. Som särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma barn till arvlåtaren och dennes nuvarande make har man alltid rätt att få ut sin laglott direkt efter arvlåtarens bortgång.

Av din bakgrundsinformation bör du som bröstarvinge alltid ha rätt att få ut din laglott, dvs. hälften av den del av arvlåtarens kvarlåtenskap som enligt lag bör tillfalla arvingen (arvslott). Om din laglott kränks genom testamente bör du påkalla jämkning av den.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96471)