Kan man göra sina barn arvslösa?

2020-06-25 i Laglott
FRÅGA
Min farfar vill göra min pappa arvslös. Min farfar har två barn, min pappa och en till son.Min farfar har uttryckt att han vill göra min pappa arvslös och har skrivit något typ av dokument (kanske testamente) för två år sedan. Har min farfar rätt att göra detta? Det gäller både en stor mängd skog och hus + tomt. Vad har min pappa rätt till? Och kan man bestrida detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man göra sina barn arvslösa?

I svensk rätt kan man inte göra sina bröstarvingar (barn) arvslösa. Bröstarvingarna har alltid rätt till minst sin laglott vilket motsvarar hälften av det de skulle varit berättigade till enligt lag (7 kap. 1 § ÄB).

Om din farfar inte upprättat testamente tillämpas den legala arvsordningen på hans kvarlåtenskap. Har han två barn fördelas det lika mellan dem och barnen ärver således 50 % vardera (2 kap. 1 § ÄB).

Hur kan arvsrätten påverkas av ett testamente?

Arvsrätten kan inte skrivas bort från din farfars sida, men han kan begränsa den för exempelvis din pappa genom ett testamente. Genom ett testamente kan din farfar föreskriva att han inte vill att den legala arvsordningen ska tillämpas på hans kvarlåtenskap och att han exempelvis vill att din pappa bara ärver sin laglott eller att han inte ärver alls. Eftersom de är två barn motsvarar deras respektive laglott 25 % av hela kvarlåtenskapen som de alltid har rätt till som minsta arv enligt lag. Om din farfar skulle skriva att han inte vill att din pappa ärver alls kan din pappa ändå utkräva sin laglott genom att påkalla jämkning av testamentet och på så sätt få ut sin laglott. Din pappas lagliga rätt till sin laglott går alltså före din farfars vilja att göra din pappa arvslös.

Om din farfar upprättat ett testamente som föreskriver att din pappa inte ska ärva något kan han påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att han delgavs testamente. På så sätt kan han ändå få ut sin lagstadgade laglott som han har rätt till (7 kap. 3 § ÄB). Det finns inget formellt som hindrar din farfar från att upprätta ett testamente som säger att din pappa inte ska ärva något, men om han gör det kan alltså din pappa påkalla jämkning av testamentet och ändå få ut arv trots testamentet.

Sammanfattning

Enligt svensk lag kan man inte göra sina barn arvslösa, så din farfar kan inte undgå att din pappa har rätt att ärva honom. Även om din farfar upprättar ett testamente till din pappas nackdel kan din pappa påkalla jämkning av testamentet och på så sätt få ut sin laglott vilket är det minsta arvet man har rätt till enligt svensk lag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (810)
2021-02-28 När har man rätt till sin laglott? Hur stor är laglotten?
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död

Alla besvarade frågor (89960)