Kan man göra sin son arvlös?

2019-06-30 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga angående särkullsbarn. Jag och min make har inga barn i vårt äktenskap, men han har ett barn från ett tidigare förhållande som han ej någonsin har träffat då mamman flyttade utomlands strax efter det att barnet föddes. Då han ej har haft någon som helst relation med barnet är det både min makes och speciellt min önskan att barnet ej ärver något från oss. Vi önskar naturligtvis att vi ärver från varandra i det fallet att någon av oss dör, men sedan önskar vi att mina syskonbarn skall ärva oss när vi båda har gått bort, då de har hjälpt oss mycket på äldre dar. Bostaden där vi bor utgör huvuddelen av våra tillgångar.Är detta möjligt?HälsningarBarbro
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar er fråga som att det ni önskar få svar på är om det är möjligt för er make att undanta sin son från arv, denna fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Är det möjligt att undanta en bröstarvinge från arv?

Det finns idag två sätt att fördela arv på. Antingen genom den legala arvsrätten, dvs. genom lag, eller genom att ett testamente upprättas. Oavsett vilket av dessa sätt som man väljer att använda sig av vid fördelning av arv så har biologiska barn, i lag kallade bröstarvingar, alltid rätt till sin laglott, 7 kap. 1 och 3 § ÄB. Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga hälften av arvet. Laglotten är vad ett barn minst har rätt till, oavsett vad som framgår i ett testamente. För att en bröstarvinge ska få rätt till sin laglott krävs dock att denne begär det, utbetalningen sker alltså inte automatiskt ut, 7 kap. 3 § ÄB. I ert fall innebär detta att det inte är möjligt för er att göra er makes son helt arvlös, han kommer att ha rätt till sin laglott oavsett hur er relation till honom ser ut.

Mitt råd till er

Som jag redogjort för ovan så finns det idag inget sätt för er att göra er makes son helt arvlös om han begär att få ut sin laglott. Mitt råd till er är därför att er make upprättar ett testamente för att minimera arvet till sonen. Om er make inte upprättar ett testamente kommer den legala arvsrätten att gälla. Jag kommer inte att redogöra för detta i detalj då det ej är detta som er fråga avser men för er vetskap så är det bästa sättet att minska arvet så mycket som idag är möjligt att upprätta ett testamente. Detta eftersom att sonen då endast kommer att vara berättigad till sin laglott men inte mer.

Hoppas att ni fått svar på er fråga, annars ska ni inte tveka att höra av er igen!

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92058)