Kan man göra så att kronofogden inte kan ta en gåva i anspråk?

2021-01-26 i Utmätning
FRÅGA
Om jag får ett hus av min mor kan kronofogden ta detfrån mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du anger tyvärr för lite information, men om jag förstår dig så undrar du hur man ska gå tillväga för att förhindra att en fastighet som ges i gåva blir utmätt av Kronofogden för skulder som gåvotagaren har. Genom att ett överlåtelseförbud skrivs in i ett gåvobrev kan man hindra fastigheten från att bli utmätt av Kronofogdemyndigheten.

Gåvobrevets formkrav:

Vid gåva av fast egendom krävs att gåvogivaren upprättar ett skriftligt gåvobrev, annars kommer gåvan inte att vara gällande. För detta gåvobrev gäller ett antal formkrav. Gåvobrevet måste innehålla en tydlig förklaring om att gåvogivaren överlåter fastigheten som en gåva till gåvotagaren och det måste även anges hur stor andel av fastigheten som överlåts till gåvotagaren. Gåvobrevet måste sedan undertecknas av både gåvogivaren och gåvotagaren (4 kap. 29 § jordabalken samt 4 kap. 1-3 § jordabalken). Det kan även vara bra att se till att gåvogivarens underskrift bevittnas av två vittnen, då detta krävs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart på fastigheten med stöd av gåvobrevet (20 kap. 7 § första punkten jordabalken).

Överlåtelseförbudets betydelse:

Om man vill skydda en fastigheten från utmätning av Kronofogdemyndigheten kan gåvogivaren i gåvobrevet skriva in ett så kallat överlåtelseförbud. Finns ett överlåtelseförbud innebär detta att egendomen inte får utmätas för betalning av gåvotagarens skulder (5 kap. 5 § utsökningsbalken). Viktigt att notera angående överlåtelseförbudet är att detta överlåtelseförbud även gäller för gåvotagaren. Detta betyder att gåvotagaren inte heller har rätt att sälja eller på något annat sätt överlåta fastigheten till någon annan.

Sammanfattningsvis råder jag er att upprätta ett gåvobrev som innehåller ett överlåtelseförbud för att lösa ert problem, om gåvotagaren är okej med att denne i sin tur inte får lov att överlåta fastigheten exempelvis genom köp eller gåva.

Vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96470)