Kan man göra så att ett barn ärver mer än det andra?

Hej,

Om man vill ge bort kontanter till ett av sina barn efter sin död utan att det ska ingå i arvsrätten. Att det är en gåva. Finns det något sätt att göra detta på. Om man vill ha tillgång till pengarna själv medans man lever men efter sin död styra pengarna till en av två syskon.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Huvudregeln vad gäller arv är att alla barn ärver lika mycket (2 kap. 1 § ÄB).

Fördelning av arv genom testamente
Genom testamente kan dock arvlåtaren fördela arvet som hen själv vill och önskar (9 kap. 1 § ÄB). Dock har en arvinge, dvs. barnen alltid rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten (7 kap. 1 § ÄB).

Detta innebär att det är möjligt för en arvlåtare att testamentera all egendom till ett barn, men det andra barnet kan genom att begära jämkning av testamentet få ut sin laglott, dvs. hälften av hens arvslott (7 kap. 1 och 3 § ÄB). Det innebär att det inte går att göra ett barn helt arvlöst. Arvlåtaren kan i testamentet skriva en önskan att det andra barnet avstår från att jämka testamentet och begära ut sin laglott, men det är inget som arvlåtaren kan styra över.

Ge en gåva till ett av barnen
När det gäller gåvor är presumtionen att de ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Gåvogivaren kan dock omkullkasta presumtionen genom sin avsikt. Om en arvlåtare vill gynna en bröstarvinge kan hen alltså bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på arvet. Avsikten kan framgå antingen genom omständigheterna eller genom en särskild föreskrift. För tydlighetens skull är en föreskrift, eller en klausul i gåvohandlingen (om sådan upprättas) att föredra.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia SimuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000