Kan man göra något åt en tidigare snatteridom?

FRÅGA
Hej,för ett och ett halvt år sedan blev jag dömd för snatteri mot mitt nekande. Jag tog ingen korg på Systembolaget, befann mig på främmande ort och det var dagen innan midsommarafton vilket gjorde att Systembolaget var fullt av folk och jag var stressad till en körlektion. Jag skulle handla åt en vän tog det jag skulle ha, la I en Åhléns påse så länge och hämtade sedan en flaska vin åt mig själv. Upptäcker detta innan jag gått ut ur affären. Erbjuder mig självklart att betala men blev alltså dömd. Finns det något att göra åt det och hur lång är preskriptionstiden?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om du blev dömd för ett och ett halvt år sedan har domen vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas. Resning beviljas normalt inte heller om det inte framkommit nya omständigheter sedan domen, och det räcker då inte med att man inte åberopade vissa omständigheter utan de ska inte ha kunnat åberopas för att resning ska beviljas. Andra möjligheter är om det visat sig att ett vittne lämnat oriktiga uppgifter, något bevis har visats vara förfalskat eller liknande.

Att ett brott preskriberas innebär att man inte kan dömas till ansvar även om det är bevisat att man har begått brottet. För snatteri är preskriptionstiden två år. Om du istället menar hur länge brottet kommer att synas i polisens belastningsregister så framgår av 17 § lagen om belastningsregister att bötesstraff gallras efter fem år och fängelsestraff efter tio år.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (719)
2021-08-01 Egenmäktigt förfarande och handräckning
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94564)