Kan man göra något åt att styvpappan bestämmer vilket gör att barnen mår dåligt?

2017-02-04 i Barnrätt
FRÅGA
Min mans exfrus man är väldigt kontrollerande. Han styr allt även när min mans och hans exfrus barn är hos oss. Han sms bombar min man om vi inte äter mat precis på de tider han tycker. Om man ställer lite krav på barnen som att ta reda på var de ska ha match. Så får man genast ett otrevligt sms eller samtal om att man som förälder ska ta reda på allt. Medan exfrus man kan ringa barnen och skälla ut dem för någon bagatell. Och det slutar alltid med tårar i barnens ögon. Och nu är barnen (12 och 14) väldigt stressade. Min fråga är: kan man göra något åt detta? För han (terroriserar ) oss och barnen. Både vi och barnen får väldigt mycket skäll i onödan. Alla har konstant ont i magen. Vad vi än gör eller säger så fortsätter det bara. Det tär på min mans och mitt förhållande och barnen är alltid oroliga. // En mycket orolig styvmamma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter i mitt svar att din man och hans exfru har gemensam vårdnad om barnen. Detta innebär enligt 6 kap 2§ Föräldrabalken (FB) att de har ett gemensamt ansvar för barnens personliga förhållanden och att barnens behov blir tillgodosedda. Gemensam vårdnad innebär alltså att vårdnaden utövas gemensamt vilket innebär att ingen av föräldrarna är överordnad den andre. Då det av din fråga framstår som att barnen bor växelvis mellan er och exfrun är den allmänna uppfattningen är det är den förälder som barnen bor med som fattar de vardagliga besluten men att beslut av mer ingripande karaktär som exempelvis en utlandssemester ska fattas av föräldrarna gemensamt. Enligt 6 kap 18§ FB kan föräldrarna få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge genom samarbetssamtal hos socialtjänsten. Om barnen inte mår bra av att bo med exfruns man kanske ett alternativ hade varit att barnen bor mer hos er, om din man och hans exfru inte kan nå en överenskommelse om detta kan ni alltså få hjälp hos socialtjänsten. Din mans exfrus man är vad jag förstår inte vårdnadshavare och har därmed juridiskt sätt inget att säga till om, framförallt inte när barnen är hos er. Din man skulle även kunna ansöka om ensam vårdnad om det är så att exfru låter sin man göra på detta sätt. Exfruns agerande skulle därmed möjligen kunna ses som att hon brister i omsorgen enligt 6 kap 7§ FB då barnen verkar må dåligt över hennes mans beteende. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande enligt 6 kap 2a§ FB.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?