​Kan man göra ett DNA-test för att ogiltigförklara ett faderskap om man är ett syskon?

Jag och mina syskon funderar på att göra ett DNA test för att se om vår halvbror faktiskt är vår bror. Problemet är att hans mamma förmodligen inte kommer acceptera detta och vår pappa har gått bort. Mina frågor är:

1.Vad kan hända om vi gör det här bakom hennes rygg då vår bror är omyndig?

2. Om vår bror inte är vår bror kan vi på något sätt stämma henne/kan de hända något efteråt juridiskt?

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Er pappa
Att er pappan står som pappa är juridiskt bindande även om ni ej är syskon genetiskt. Arvsreglern fungerar likadant då de är juridiska och inte beroende av genetik.Att göra ett DNA-test
Oavsett om er bror är omyndig eller inte så måste ni ha hans tillåtelse för att göra ett DNA-test. Utan ett godkännande är det olagligt då det finns ett grundlagsskydd för kroppsliga ingrepp, se Regeringsformen (RF) 2 kap 6 §. Varje undantag från denna huvudregel måste ha stöd i lag enligt RF 2 kap 20 §.

Ett sådant undantag återfinns i Lagen om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap (se 1 och 1a §§). Men denna lag gäller bara i mål om fastställande av faderskap där domstolen kan kräva att ett DNA-test görs för att fastställa faderskapet.Ogiltigförklara faderskap
Er pappa hade kunnat väcka talan om att han inte var pappa enligt vissa förutsättningar, Föräldrabalken (FB) 3 kap 1§.

Men eftersom han har gått bort är det barnet (alltså er bror) som kan väcka tala, FB 3 kap 5 §.

En pappa kan inte tvinga ett barn till ett DNA test för att ogiltigförklara ett faderskap, och det skulle inte ni heller kunna.Sammanfattning
Svaret på er första fråga är därför att oavsett hur ni gör DNA-testet så är det som utgångspunkt olagligt då det är ett kroppsligt ingrepp som kräver samtycke.

Svaret på er andra fråga är att ni inte kan göra något alls juridiskt. Det är bara pappan eller barnet som kan väcka en talan om att ogiltigförklara ett faderskap. Ni kan inte påverka något juridiskt och ni kan inte stämma henne om det skulle vara så att han inte är er biologiska bror. Den juridiska regleringen har ingenting med faktisk genetik att göra.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”