Kan man göra en vinstutdelning från ett aktiebolag med ett negativt fritt eget kapital, men vinst under detta året?

2021-11-17 i Bolag
FRÅGA
Om man har ett negativt fritt eget kapital och man har en vinst detta året kan man då göra en aktie/vinst- utdelning från företaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om man kan göra en vinstutdelning från ett aktiebolag som enligt den senast fastställda balansräkningen har ett negativt fritt eget kapital, men en vinst under det följande löpande räkenskapsåret.

Bestämmelser om aktiebolag finns i aktiebolagslagen ("ABL"). Vad som ska tas upp under bundet respektive fritt eget kapital framgår av årsredovisningslagen (3 kap. 10 a § årsredovisningslagen).

Värdeöverföringar från bolaget och beloppsspärren

Vinstutdelning är en form av värdeöverföring från bolaget (17 kap. 1 § första punkten ABL). En värdeöverföring från bolaget får inte ske om det inte direkt efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital; den s.k. beloppsspärren (17 kap. 3 § första stycket ABL). Med full täckning menas att tillgångarna i bolaget efter överföringen minst måste uppgå till värdet på det bundna egna kapitalet.

Beloppsspärren utgår från den senast fastställda balansräkningen. I praktiken blir det således det fria egna kapitalet som framgår av den senast fastställda balansräkningen som blir de maximalt utdelningsbara medlen. Överskott i rörelsen som har upparbetats efter det att balansräkningen fastställdes får därför inte användas till vinstutdelning, detta kallas förskottsutdelning. Förskottsutdelning är alltså otillåten (17 kap. 3-4 § ABL och Prop. 2004/5:85 s. 753-754 & s. 760).

Sammanfattning

Eftersom den senast fastställda balansräkningen i det här fallet utvisar ett negativt fritt eget kapital finns det därmed inget utrymme för vinstutdelning. Upparbetad vinst i bolaget får delas ut först efter att vinsten har tagits med som fritt eget kapital i nästa års balansräkning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Tim Bjärtros
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (771)
2022-01-22 När måste första styrelsesammanträdet ske i ett nybildat aktiebolag?
2022-01-19 Vad ska ett förköpsförbehåll innehålla och behöver det registreras hos bolagsverket?
2022-01-17 Äktenskapsskillnad och företrädaransvar i aktiebolag
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?

Alla besvarade frågor (98652)