Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?

2021-05-09 i Immaterialrätt
FRÅGA
Får man ta en bild från instagram på en tavla en person har gjort och sedan trycka upp det på en tshirt , som ska ges bort som present? :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det gäller här fråga om upphovsrätt och därmed blir lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) tillämplig.

Upphovsrätt tillfaller t.ex den som har gjort en tavla enligt 1 kap. 1 § URL. Denna upphovsrätt är dock inte absolut och det är helt okej att framställa en kopia av tavlan på det sätt du anger enligt 2 kap. 12 § URL. Du behöver inte be om tillåtelse för det ändamålet du avser och du behöver heller inte lämna någon ersättning för din kopia enligt 2 a kap. 26 k § URL.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Fick du svar på din fråga?