Kan man göra en avliden bröstarvinges barn arvslösa?

2017-11-27 i Laglott
FRÅGA
En bröstarvingarna är död, han har 3 barn som deras farmor vill göra arvslösa. Är det möjligt att göra så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om hur arv fördelas finns i Ärvdabalken. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är möjligt att göra en avliden bröstarvinges barn arvslösa.

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7:1 ÄB) Om A efterlämnar 10 000kr och det inte finns något testamente så fördelas arvet (10 000 kr) lika mellan A:s bröstarvingar. Detta är bröstarvingarnas arvslott. Finns det ett testamente har bröstarvingar trots det alltid rätt att få ut sin laglott. I exemplet ovan skulle det innebära att bröstarvingarna skulle få dela lika på 5000kr.

Barn har rätt att ärva i sin avlidna förälders ställe enligt istadarätten

Om ett av barnen (bröstarvingarna) inte längre är i livet ärver detta barns avkomlingar i sin avlidna förälders ställe (s.k. istadarätt) (2:1 ÄB). Istadarätten är obegränsad. Barnbarnen träder således in i deras bortgångna fars ställe vid farmoderns frånfälle.

Exempelvis gäller när det finns två bröstarvingar varav den ena avlidit, att barnbarnen minst ärver sin pappas laglott av arvlåtaren (=farmor). Faderns laglott utgörs av halva hans arvslott. Eftersom de båda bröstarvingarnas laglott tillsammans är 1/2, dvs 1/4 per bröstarvinge, så kommer barnbarnen minst ärva sin pappas 1/4. Det krävs dock att barnbarnen klandrar testamentet för att få ut laglotten om farmodern testamenterat bort även den.

Finns inget testamente ärver barnbarnen istället faderns arvslott (1/2).

På så sätt kan farmodern genom testamente se till att barnbarnen endast ärver faderns laglott och inte hela hans arvslott.

Sammanfattningsvis kan man inte göra en avliden bröstarvinges barn helt arvslösa. Om farmodern har gjort barnbarnen arvslösa i sitt testamente behöver barnbarnen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Charlotta Nermark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?