Kan man göra egendom enskild utan att behöva blanda in make?

2021-08-27 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej Jag är gift och vi har endast barn på varsit håll.Jag har fått köpa ut min bror i en lägenhet som är mycket värd som vi har fått av vår pappa efter hans bortgång.Nu vill jag att den lägenheten ska var min.Ifall min man går bort före mig skulle jag vara tvungen att sälja lägenhet för att hans tre barn ska få ut sin del. Lägenheten står på mig och det är jag som betalar alla lån & hyra som finns på den.Min dotter bor i lägenheten idagsläget.Hur gör jag detta på ett smidigt sätt, helst utan att blanda in varken min man ( lite känsligt ämne )
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur du ska gå till väga för att göra en lägenhet, som du fått genom arv, till din egen så att den inte ska ingå i en framtida bodelning och därmed delas mellan dig och din makes barn vid ett dödsfall. Reglerna om egendom i äktenskap hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Om man vill att egendom i ett äktenskap inte ska ingå i en framtida bodelning, vilket ska upprättas om et äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall, så krävs det att egendomen i fråga utgör enskild egendom. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, gåva och testamente med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Jag utgår från att du och din bror inte ärvde lägenheten med villkoret att det skulle vara enskild egendom – vilket återlämnar äktenskapsförord.

För att göra egendom till enskild egendom genom ett äktenskapsförord krävs det dock att maken skriftligen samtycker till detta med en underskrift (7 kap 3 § andra stycket ÄktB) – av frågan framgår det att detta är ett känsligt ämne för din make och därför inte är möjligt. Det är då tyvärr inte möjligt för dig att göra lägenheten till din enskilda egendom utan att behöva blanda in din make.

Andra alternativ

Ett alternativ till att göra egendomen enskild skulle kunna vara att exempelvis ge bort lägenheten som gåva till din dotter som för närvarande bor i lägenheten. Var och en av makarna råder nämligen över sin egendom och ansvarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att den egendom som var make äger när de gifter sig fortsätter vara deras egendom som kan ges bort eller säljas efter deras egen vilja.

Det finns dock vissa begränsningar till denna regel – en make får t.ex. inte göra sig av med egendom som utgör gemensam bostad eller bohag utan den andra makens samtycke (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Eftersom att du skriver att det är din dotter som bor i lägenheten så utgår jag från att du och din make inte använder lägenheten som er gemensamma bostad.

En annan begränsning som finns till regeln är att en make inte får göra sig av med fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad utan den andra makens samtycke, om egendomen utgör giftorättsgods (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). För att avgöra om den här begränsningen gäller i ditt fall behöver man ta reda på om lägenheten i fråga är en bostadsrätt eller om den är en ägarlägenhet. En bostadsrätt utgör lös egendom och faller inte under begränsningen vilket innebär att du får göra vad du vill med den utan din makes samtycke, om den i stället är en ägarlägenhet så utgör den fast egendom och påverkas av denna begränsning. Om lägenheten utgör en bostadsrätt så kan du alltså välja att ge bort lägenheten som gåva till din dotter – på så sätt kommer den inte ingå i en framtida bodelning vid makes dödsfall.

Det är dock viktigt att veta att det finns en specialregel i det fall att du och din make skiljer er inom 3 år från det att du ger bort egendom, i sådant fall kan gåvan anses som att du i inte obetydlig omfattning har minskat ditt giftorättsgods. Detta kan i sin tur påverka bodelningen genom att värdet av lägenheten kommer att ingå i bodelningen som om den fortfarande utgjorde giftorättsgods och din andel av giftorättsgodset kommer sedan minskas i motsvarande mån för att täcka din makes andel (11 kap. 4 § första stycket ÄktB). Lägenheten i sig kommer alltså inte ingå i själva bodelningen, men värdet som annars hade tillfallit din make genom bodelningen om den ingick kommer dras från det övriga giftorättsgodset som tillfaller dig.

Om du inte vill riskera detta och inte känner dig trygg med att ge bort egendomen, är det mest fördelaktiga och säkra att du på något sätt övertalar din make till att upprätta ett äktenskapsförord.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?