Kan man göra efterarvingar arvslösa genom gåva till annan?

2017-03-28 i Efterarv
FRÅGA
Kan man ge bort hela sin kvarlåtenskap och skriva i gåvobrev att det ej ska vara förskott på arv.Även sådant som efterarvingar ska ärva, tex min pappa är död, min farfar dog 2009, då fick min farmor ärva hans kvarlåtenskap, nu har min farmor dött och kvar i livet är min faster och jag och min bror.Har min farmor haft möjlighet att ge bort allt till min faster och skriva att det ej ska vara förskott på arv, hon har gjort så med fastigheten. Så där har vi inget att begära. Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan sägas att du och din bror träder i er pappas ställe, ni flyttas alltså upp och delar på hans plats i arvsordningen (2 kap 1 § andra stycket ärvdabalken).

I och med att er farmor, i egenskap av efterlevande make, ärvde hela kvarlåtenskapen efter er farfar så ska vid er farmors död hälften av kvarlåtenskapen tillfalla dem som har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken, det vill säga du, din bror och din faster. Hälften av kvarlåtenskapen ska delas med 50 % till er faster och 25 % vardera till dig och din bror i och med att ni delar på er pappas plats. Resterande hälft är alltså arvet efter er farmor (3 kap 2 § ärvdabalken).

Gällande arvet från din farmor så kan hon inte avtala bort din och din brors arvsrätt eftersom ni, genom att ha tagit er pappas plats i arvsordningen, har tagit ställning som bröstarvingar. Ni har därför rätt till er laglott, d.v.s. Hälften av den arvslott som tillkommer bröstarvinge genom lag. Du och din bror har alltså rätt till 25 % av er farmors del av arvet, 12,5 % var (7 kap 1 § ärvdabalken). För att ni ska få ut er laglott krävs dock att ni påkallar jämkning (7 kap 3 § ärvdabalken).

Om situationen är så att er farmor i gåvobrev har gett bort all sin kvarlåtenskap till er faster så är det uppenbart att hänsyn inte har tagits till den först avlidnes arvingar samt att en väsentlig minskning av egendomen skett. Ni kan i ett sådant skede angripa detta genom 3 kap 3 § ärvdabalken, som ger er rätt till arv.

Gällande förskott på arv så är presumtionen vid gåvor till bröstarvingar att de ska avräknas, framgår det att gåvan inte är avsedd för avräkning så ska det dock inte ske (6 kap 1 § ärvdabalken). Så länge gåvan, i ert fall fastigheten, inte har bidragit till en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen så har ni ingenting att angripa på gällande fastigheten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (789)
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?
2021-06-30 Hur stort blir mitt efterarv från min mor?

Alla besvarade frågor (94159)