Kan man göra bröstarvingar arvslösa?

Hej,

Jag vill inte att mina två barn från tidigare äktenskap i Danmark ska ärva mig (jag har bott i Sverige 40 år nu), men endast att mitt barn i Sverige ska ärva mig. I mitt och min svenska avlidna frus svenska testamente står det följande "att efter bådas frånfälle den därvid befintliga behållningen skall fördelas mellan våra gemensamma barn i äktenskapet". Är det tillräckligt för att endast min dotter i mitt svenska äktenskap kommer att ärva mig? Eller har mina två barn i Danmark sammanlagt/tillsammans ändå rätt till 25% av hela arvet (som jag tror gäller som tvångsarv i Danmark oavsett vad man skriver i sitt testamente, när det är biologiska barn)? Jag vill då tydliggöra att jag inte äger/har några pengar i Danmark och har endast ett svenskt testamente samt att mina två danska barn alltid har bott i Danmark så jag förmodar att dem inte går in under svensk arvslag då?

Tacksam för svar.

Mvh

Mogens

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt universalprincipen gäller att det land där den avlidne sist hade sin hemvist är det lands lag som ska användas. Går du bort i Sverige kommer alltså som huvudregel svensk lag att användas på hela arvet. Eftersom det är dina bröstarvingar oavsett var de bor eller blev till så kommer svensk lag att omfatta även dem.

Det finns inget sätt enligt svensk lag att göra bröstarvingar arvslösa. Man kan däremot halvera arvet genom ett testamente. Enligt ärvdabalken (ÄB) 7 kap. 1 § gäller att bröstarvingar har rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Arvslotten är den del som tillkommer en arvinge i det som blir kvar av behållningen då eventuella skulder är betalda. Så om det totalt blir över 100 000 kr så ska alltså vardera av dina barn få 33 000 kr (ungefär). Testamentet kommer då att göra att arvslotten på 33 000 kr blir en laglott på 16 500 kr.

För att dina danska barn ska få ut sitt arv så krävs enligt ÄB 7 kap. 3 § att de påkallar en jämkning inom sex månader, alltså att de inte godkänner testamentet, utan vill ta del i arvet.

Det finns sätt för dig att få som du vill. Du kan fortfarande ge bort egendomar eller annat i gåva till ditt svenska barn. Det är då viktigt att du skriver ett gåvobrev och klargör att gåvan inte ska räknas som förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 §). Detta är en viktigt beståndsdel i att undvika ÄB 7 kap. 4 § som säger att gåvor som i realiteten är ett testamente, alltså ett försök att påverka hur arvet ska fördelas ska ändå räknas som förskott på arv. Bestämmelsen finns till för att undvika särfördelningar av arv mellan bröstarvingar.

När det gäller ÄB 7 kap. 4 § så beaktar man ofta två saker:

1. Om gåvan getts nära inför dödsfallet eller med vetskap om att slutet närmar sig eller,

2. Om gåvan bara ges i teorin (t ex ett hus eller bil) men nyttjas i praktiken oförändrat av gåvogivaren.

I de fallen kan det hända att gåvan ändå räknas som förskott på arv. Man måste alltså tänka efter lite grand och som sagt skriva ett gåvobrev där gåvogivarens vilja tydligt framgår.

Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000