Kan man göra bröstarvingar "arvlösa"?

2019-06-09 i Laglott
FRÅGA
Min mor avled i januari 2019. Hennes make, min styvfar har, enligt deras inbördes testamente, ärvt hennes kvarlåtenskap med full äganderätt. Enligt testamentet skulle, om min styvfar hade avlidit först, min mor ha erhållit all sin mans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Enligt min styvfar står han som ägare på deras gemensamma hus. I testamentet står att vid hans död ska min ene son ärva honom. Den andre nämns inte alls.Jag inser att de gjort mig "arvlös", men detta är väl inte lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB).

Legal arvsordning

I vanliga fall ärver särkullbarn (barn till ena maken) före maken eftersom de kan få ut sitt arv direkt (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB). Eftersom det nu finns ett testamente kommer det dock att gälla före den legala arvsordningen.

Laglott och testamente

Om testamentet är upprättat på ett korrekt sätt gäller det som sagt före den legala arvsordningen och det är testators vilja som ska respekteras i första hand. Ett testamente ska för att vara giltigt bevittnats av två vittnen samt att det ska vara skriftligt och underskrivet (10 kap. 1 § ÄB). Om bröstarvingarna pga. testamente inte får ut något arv överhuvudtaget kan de påkalla jämkning (klaga på) testamentet och på så sätt få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Man måste påkalla jämkning senast sex månader från det att man fick kännedom om testamentet och innebörden av testamentet, annars har man förlorat sin rätt till laglotten (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). En laglott är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Allt detta innebär i praktiken att man inte kan testamentera bort bröstarvingarnas laglott.

Testamente till dina barn

I frågan påpekar du att när din styvfar dör ska din ena son få ärva honom men inte den andra. Dina barn är inte bröstarvingar till din styvfar eftersom de varken är barn eller barnbarn till honom (2 kap. 1 § ÄB). Det betyder att din andra son inte kan påkalla jämkning och kräva ut någon laglott. Det är alltså lagligt att utforma testamentet på så sätt att endast en av dina söner ska ärva din styvfar när han dör.

Sammanfattning

Om bröstarvinge påkallar jämkning av testamente inom sex månader från det att man tog del av testamentet är det inte möjligt att göra bröstarvingen "arvlös" eftersom man har rätt att få ut sin laglott. Resten går dock att testamentera bort om så önskas.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (671)
2019-09-01 Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?
2019-08-31 Om ett barns rätt att ta arv i en förälders vinst från bostadsrätt efter dödsfall
2019-08-31 Hur mycket kan föräldrar testamentera bort till en annan bröstarvinge?
2019-08-29 Vad har jag rätt till när det gäller arv?

Alla besvarade frågor (73003)