Kan man göra barnbarn arvslösa?

Hej

Jag och min syster ( min bror avled i höstas) kommer att få dela våra föräldrars arv med vår brorson som vi aldrig umgåtts med den dagen våra föräldrar går bort. Kan mina föräldrar göra något åt detta så länge de lever om de önskar det?

Med vänlig hälsning, Carina

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagar och regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar.

Vilken arvsrätt har er brorson?

Er brorson träder in i er brors ställe (detta kallas istadarätten) och blir därmed också en bröstarvinge. Bröstarvingar är de som har "bäst" arvsrätt och ska ärva först (när båda makarna avlidit). Varje barn får lika stort arv. Det vill säga att om ni är tre bröstarvingar får ni en tredjedel var (2 kap. 1 § ÄB). Detta kallas den "legala arvsordningen" och är alltså den som gäller enligt lag.

Kan man åsidosätta den legala arvsordningen?

Till viss del är det möjligt att åsidosätta den legala arvsordningen. Detta måste göras genom testamente. Testamente är det enda sättet att frångå den legala arvsordningen. Ett testamente måste vara skriftligt och bevittnas av två vittnen i samtidigt närvaro (10 kap. 1 § ÄB). Kravet på samtidig närvaro tolkas strikt, vilket innebär att det är viktigt att de samtidigt bevittnar testamentet. De får inte befinna sig i olika rum (jfr NJA 1978 s 189).

Testatorn måste normalt vara över 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Vittnena måste vara över 15 år och får inte lida av någon psykisk störning. Det finns även krav på att vittnena inte får stå testator eller testamentstagare allt för nära och vi kan sammanfatta det enkelt som att vittnen inte får vara släkt, gift eller sambo med varken testator, testatorns make eller testamentstagare (10 kap. 4 § ÄB).

Begränsningar av testamente

Testatorn kan dock inte göra bröstarvingar arvlösa. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott (7 kap. ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Man kan säga att det är hälften av vad bröstarvingen skulle fått om inget testamente hade skrivits.

Sammanfattning

Era föräldrar kan alltså skriva ett testamente för att minska er brorsons arv. Testamentet måste uppfylla vissa formkrav. Er brorson kan dock aldrig bli helt utan arv utan har alltid rätt till sin laglott som är hälften av arvslotten, det vill säga vad han får om inget testamente skrivs.

Hoppas dina frågor har blivit besvarade och att din situation löser sig på bästa sätt!

Med vänliga hälsningar

Filip KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000