Kan man göra barnbarn arvslösa?

Hej. Jag är gift sedan 10 år, jag och min fru har inga gemensamma barn, och jag har en dotter sedan tidigare. Jag har en syster. När min far avlider (han är änkling), så ärver jag och min syster allt efter vår far. Om jag vid min fars frånfälle är död, så ärver min dotter istället "min del" efter min far. På vilket sätt kan min far via testamente se till så att min hustru ärver allt eller så mycket som möjligt efter min far, i det fall jag är död, istället för att min dotter ärver tillgångarna efter min far? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga så kommer vi behöva titta i ärvdabalken (ÄB).

Fördelning av arv

När det kommer till arv så fördelas detta genom arvsreglerna om det saknas ett testamente. Som du säger så kommer din dotter ha rätt till din del av arvet i de fall du går bort före din far (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta eftersom din dotter kommer utgöra en bröstarvinge till din far.

Rätt till laglott

Som du själv påpekar så kan din far upprätta ett testamente. Det är dock värt att notera att en bröstarvinge aldrig kan göras arvslös. Eftersom din dotter kommer vara en av din faders bröstarvingar så kommer hon ha rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Exempel: Din och din systers arvslott är 50% vardera av det som er far efterlämnar sig. Laglotten är hälften av denna, det vill säga 25% av allt det er far efterlämnar sig. Din dotter kommer därför ha rätt till minst 25% i de fall du gått bort innan din far.

Bröstarvinges möjlighet att jämka

Om din far skulle testamentera bort hela din dotters arvsrätt så kommer hon att kunna jämka testamentet för att få ut sin laglott på 25% (7 kap. 3 § ÄB). Din far kan däremot fritt förfoga över den delen som inte utgör laglott och genom testamente göra så att din fru får de övriga 25%.

Sammanfattningsvis så är det möjligt för din far att testamentera bort den delen som inte utgör din dotters laglott. Detta genom att i testamentet skriva att din dotter endast har rätt till sin laglott och resterande ska gå till din fru. Testamente är något som kan ge upphov till missförstånd och liknande i framtiden. Om din far vill ha hjälp med att upprätta ett testamente så kan han välja att ta hjälp av någon av Lawlines jurister alternativt använda sig av vår avtalsrobot.

Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp för dig. Med vänlig hälsning,

Madelen HenrikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning